2 juni, 2008

Polisförbundet tveksamt Kustbevakningens roll

Kustbevakningen får en tydligare roll som självständig brottsbekämpare. Det är innebörden av det förslag som utredningen om Kustbevakningens befogenheter lämnade till regeringen 30 maj. Polisförbundet är kritiskt till förslaget.

– I praktiken innebär förslaget att vi är på god väg mot två olika poliskårer i Sverige, något som vare sig gynnar medborgarna eller de anställda inom Polisen och Kustbevakningen säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen, som efterlyser en bred samhällsdebatt kring utredningen.

Av utredningen framkommer bland annat att Kustbevakningen ska ges en utökad rätt att inleda förundersökning samtidigt som de får en tydligare roll som självständig brottsbekämpare. Tanken är att Kustbevakningen ska förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, ingripa vid misstanke om brott för att sedan utreda brottet.

– En fasförskjutning av den här kalibern förutsätter en bred samhällsdebatt. Politikerna bör också noga överväga vilka konsekvenser förslaget får för brottsbekämpningen i framtiden.
Polisförbundet kommer nu att analysera förslaget i sin helhet och därefter bjuda in till debatt och diskussion.

Länk: www.polisforbundet.se