30 maj, 2008

Första båten levererad av Vadsbogymnasiet

I onsdags 28 maj överlämnades den båt som eleverna på Marintekniska programmet arbetat med hela läsåret. Under en enkel ceremoni fick beställaren ta emot nyckeln till sin Marinett 21. Marintekniska programmet (MT) på Vadsbogymnasiet i Mariestad har funnits i fyra år. MT samarbetar med både Fordons- och Industriprogrammet och blir följaktligen en bred utbildning, vars syfte är att lära eleverna bygga båtar samt underhålla dem. Varje år tas 16 nya elever in på programmet och de flesta av dem har jobb innan de tre åren på gymnasiet är klara.

En båt tillverkas varje läsår i utbildningssyfte. Eleverna ska lära sig alla momenten i hur en båt blir till samt inse hur mycket jobb som ligger bakom. Båten är ett centralt moment under hela årskurs 2 eftersom den används i de flesta praktiska ämnena, som t ex plastreparation, marinelektronik, hantverksteknik, plåt- och svets, träteknik. Eleverna måste också fylla i materialstatistik och arbetskostnad, allt för att likna arbetslivet så mycket som möjligt.

Båtbygget inleds alltid med två koncentrationsveckor på höstterminen då eleverna jobbar skift för att genomföra plastningen. Resten av läsåret ägnas åt att färdigställa båten. Och så i slutet på vårterminen överlämnas båten till sin ägare.

Båtbyggarprojektet finansieras till stor del av privatpersoner som beställer båtar. Just nu finns det beställningar för minst 2 år framåt.

Bilden: Kunden heter Carl-Fredrik Runstrand och eleven heter Andreas Persson.

Text & foto: Jessica Jönsson

Länk: www.vadsbo.mariestad.se