5 juni, 2008

Göteborg och Bohuslän rensas på spillolja

Stiftelsen Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar inleder insamlingen Giftfri miljö i lantbruket bland Länsförsäkringars lantbrukskunder i Göteborg och Bohuslän för att rensa bort farligt avfall och omhänderta det på ett miljöriktigt sätt. 1,1 miljon liter spillolja beräknas finnas på lantbruken i området. Insamlingen är ett led i strävan att skapa världens renaste lantbruk. För första gången sker en insamling av farligt avfall med en försäkringslösning.

– Varje steg som tas för att förbättra miljön är ett steg i rätt riktning. Och det här är utan tvekan ett mycket stort steg, kommenterar jordbruksminister Eskil Erlandsson initiativet.

Att transportera farligt avfall kan vara både besvärligt och kostsamt, eftersom många produkter är klassade som farligt gods och måste hanteras därefter.

– Den beräknade mängden spillolja som finns på lantbruken i Göteborg och Bohuslän är 1,1 miljon liter, berättar Lars Alm, projektledare för Giftfri miljö, Håll Sverige Rent. Det motsvarar uppvärmningen av 377 villor under ett år. Kampanjen tar oss närmare ett långsiktigt hållbart samhälle och vår ambition är att skapa världens renaste jordbruk.

För första gången samlas farligt avfall in genom en försäkringslösning. Återvinningsförsäkringen ingår som en del i grundskyddet vid försäkring för lantbruk och hästverksamhet. Genom försäkringen hämtas farligt avfall och lantbruksskrot en gång om året. Lantbrukaren beställer själv hämtningen och Håll Sverige Rent samordnar transporterna.

– Länsförsäkringar försäkrar 6 av 10 lantbruk och hästgårdar i Göteborg och Bohuslän. Genom återvinningsförsäkringen kan vi tillsammans med lantbrukaren och hästägaren göra en rejäl insats för en bättre miljö. Vi ser också återvinningsförsäkringen som en skadeförebyggande insats mot framtida miljöskador, säger Lars-Olof Bladh, lantbruksansvarig Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Om insamlingen: Hämtning av farligt avfall och skrot beställs av Håll Sverige Rent på 020-75 76 00, vardagar kl. 08–17 eller på www.giftfrimiljo.nu. Sista datum för beställning 2008 för kunder i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är 4 juli. Hämtningarna sköts av återvinningsföretaget Stena Recycling. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av 21 länsförsäkringsbolag som erbjuder återvinningsförsäkringen.

Fakta om farligt avfall: Farligt avfall som olika typer av olja, frätande kemikalier och handelsgödsel återfinns ofta på lantbruk. I värsta fall läcker miljöskadliga ämnen, t ex olja, ut i miljön. Likaså blir uttjänta lantbruksmaskiner i många fall stående i diken, skogar, på åkern eller gårdsplanen där de rostar sönder och kan läcka miljöskadliga ämnen. Det rör sig även om ett enormt resursslöseri då stora mängder farligt avfall och metall aldrig återvinns. Det går t ex åt 75 procent mindre energi vid tillverkning av stål från återvunnet material jämfört med ny råvara.

Länk: www.giftfrimiljo.nu

Länk: www.lansforsakringar.se