10 juni, 2008

Toyota fortsätter satsa på bränsleceller

Den japanska biltillverkaren Toyota fortsätter att stödja utvecklingen av bränslecellssystem för produktion av el och varmvatten i japanska hushåll. Projektet är ett led i den japanska regeringens stora bränslecellsprojekt och stöds av Toyota för tredje året i rad.

Bränslecellssystemet för hemmabruk består av en stationär bränslecell på 1 kW och genererar elektricitet och återvinner överskottsvärme för hushållsuppvärmning. Systemet kommer nu att förevisas inom ramen för det bränslecellsprojekt som anordnas av det japanska departementet för finans, handel och industri (METI). Sammanlagt 24 bränsle­cellssystem kommer att installeras i hushåll belägna i Aichi-, Gifu- och Mie-distrikten för att utvärderas i slutet av mars 2009.

Toyotas bränslecellssystem är framtaget tillsammans med Aisin Seiki Co Ltd, och består av en stationär bränslecell och en varmvattenberedare. Systemet har genom ständiga förbätt­ringar, som till exempel ett modifierat system för återvinningscirkulation, ökat återvinnings­effektiviteten med nära 20 procent med bibehållen effektgenerering. Resultatet innebär en avsevärd sänkning av hushållens energikonsumtion och därigenom lägre koldioxidutsläpp.

Som en del i sitt ansvarstagande i samhället (CSR – corporate social responsibility), har Toyotas högsta ledning sedan länge angivit hållbar miljö som ett hög­prioriterat område och därför aktivt arbetat med att ta fram tekniska och kommersiella lösningar som aktivt främjar en hållbar miljö. Engagemanget i forskning och utveckling av bränslecellsystem för hemmabruk är ett led i detta arbete.