11 juni, 2008

Yanmar Marin godkänner B5 biodiesel

Yanmar Marine har godkänt B5 Biodiesel att användas i flertalet av företagets marinmotorer. Detta för att kunderna ska kunna köra så miljövänligt som möjligt.

Den inblandning i dieseln som godkänns av Yanmar är max 5 % B5 Biodiesel som blandats måste stämma med standarderna ASTM D6751 eller ISO EN14214.

De motorer som omfattas är:
YANMAR MARINE ENGINES APPROVED FOR B5 BIODIESEL USE –

1GM10, 2YM15, 3YM20, 3YM30,

3JH4E, 4JH3-HTE, 4JH3-DTE, 4JH4E, 4JH4-TE, 4JH4AE

4LHA-HTP, 4LH-HTZP, 4LHA-DTP, 4LHA-DTZP, 4LHA-STP, 4LH-STZP

4BY150, 4BY150Z, 4BY180, 4BY180Z, 6BY220, 6BY220Z, 6BY260, 6BY260Z

6LPA-DTP, 6LPA-DTZP, 6LPA-STP, 6LPA-STP2, 6LPA-STZP, 6LPA-STZP2

6LYA-STP, 6LY2A-STP, 6LY3-ETP, 6LY3-STP, 6LY3-UTP

6CXM-STP, 6SY-STP, 6SY-STP2, 6SY655, 8SY-STP

Länk: www.yanmar.se