10 juni, 2008

Cordland förser privatflygplan med nödsändare

Det svenska företaget Cordland Marine AB, som arbetar med kommunikationsutrustning för marint bruk, ska leverera drygt 800 personliga nödsändare till landets motorflygklubbar. Bakgrunden till den stora ordern är de nya kraven på att även mindre privatflygplan, som väger under 2 ton, ska vara utrustade med nödradiosändare som har GPS-funktion.

Syftet med de nya reglerna är att höja säkerheten inom privatflyget och göra det lättare att spåra mindre flygplan som fått någon typ av haveri eller tvingats nödlanda. Detta innebär att privatpiloter utan fast monterad nödsändare ombord runt om i landet måste ta med sig en portabel nödsändare på flygturen. De över 800 nödsändarna som levereras av Cordland Marine, distribueras ut till landets flygklubbar genom Kungliga Svenska Aeroklubbens inköpsorganisation KSAB.

Ny typ av personlig nödsändare

De nödsändare som KSAB beställt är av fabrikatet McMurdo Fastfind MaxG. Det är en ny typ av personlig nödsändare, i fickformat, som sänder på 406 MHz/121,5 MHz och fungerar över hela världen. Den har även en inbyggd 12-kanals GPS för att kunna sända exakt positionsangivelse. När sändaren aktiverats sänder den en unik identifieringskod som når lokala räddningsstyrkor i det land som flygplanet befinner sig i.

Innan KSAB bestämde sig för att välja McMurdo Fastfind gjordes en ingående utvärdering av alla de bärbara nödsändare som finns på marknaden. Att MaxG sänder i nödsignalen i hela 48 timmar och att användaren själv enkelt kan byta batteri var faktorer som vägde tungt. Cordland Marine, som distribuerar och marknadsför McMurdos produkter, har lång erfarenhet av säkerhetsutrustning för marin användning. Cordland Marine AB har sitt säte i Åsa på Västkusten.

Länk: www.cordland.se