12 juni, 2008

Clas Ohlsons vinst 588 Mkr före skatt

Försäljningen för Clas Ohlson, som bland annat säljer båttillbehör, uppgick under verksamhetsåret 2007/08 uppgick till 4 662 Mkr, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år (4 101 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 4 541 Mkr på butiker och 121 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 14 procent för butikerna varav jämförbara butiker var oförändrad i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 588 Mkr jämfört med 538 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 9 procent. Vinsten per aktie uppgick till 6,43 kr (föregående år 5,88 kr).

Utdelningen föreslås bli 5,00 kr per aktie (4,50 kr), vilket utgör 78 procent av resultatet för verksamhetsåret 2007/08.

I verksamhetsårets fjärde kvartal ökade försäljningen med 13 procent till 987 Mkr (871 Mkr). Resultatet efter finansiella poster minskade med 15 procent till 54 Mkr (63 Mkr).

Första butiken i Storbritannien

Clas Ohlson har gjort en överenskommelse gällande etablering av en butik i Storbritannien. Butiken, som kommer att ligga i The Whitgift Croydon med en butiksyta på 1900 kvm, är den första av de 2-4 butiker som är planerade att etableras under verksamhetsåret 2007/08. The Withgift Croydon är ett shoppingcenter i sydöstra London med ett upptagningsområde på cirka 512 000 människor, 7 000 parkeringsplatser och 25 miljoner besökare per år.

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Såväl tillväxt som resultat under fjärde kvartalet har påverkats av en avmattning inom detaljhandeln i Sverige. Det lägre resultatet under kvartalet beror också på redovisningseffekter av engångskaraktär samt på ökade inköpskostnader. Kvartalets kassaflöde förbättrades väsentligt som ett resultat av en effektiv lagerstyrning”, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Clas Ohlson.

”Vi har nu gjort en överenskommelse om vårt första butiksläge i Storbritannien med planerad butiksöppning under tredje kvartalet 2008/09. Detta blir en viktig milstolpe i vår utveckling mot att bli ett europeiskt detaljhandelsföretag. Vi ska fortsätta att ta marknadsandelar på samtliga marknader men kommer parallellt att arbeta med effektiviseringar för att anpassa oss till nya marknadsförutsättningar”, tillägger Klas Balkow.

Försäljningen i maj ökade med 6 procent

Försäljningen under maj uppgick till 330,4 Mkr mot 313,0 Mkr föregående år, en ökning med 6 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 15 butiker tillkommit.