12 juni, 2008

Tre fartyg k-märkta

Statens maritima museer har fattat beslut om k-märkning av tre fartyg. Sedan 2001 k-märker Statens maritima museer fartyg som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. 80 fartyg har fått den skylt som visar att fartyget är k-märkt och nu har listan drygats ut med tre nya fartyg.

De fartyg som K-märks är:

Gunhild
Segelfartyg byggt 1905 i Sjötorp.
Hemmahamn på Beckholmen i Stockholm.

Storskär
Passagerarångfartyg som firar 100 år i år.
Byggt 1908 på Lindholmens varv i Göteborg. Hemmahamn i Stockholm.

T46
Motortorpedbåt byggd 1957 på Kockums varv i Malmö.
Ägs av HM Konungens Motortorpedbåtsklubb och det är på kung Carl XVI Gustafs initiativ som fartyget bevarats och brukas.
Hemmahamn på Gålö.

Fakta om k-märkningen:
Fartygsägare ansöker om att få sina fartyg k-märkta. K-märkningen ska fungera som en uppmuntran, ett stöd och en hjälp till fartygsägarna i deras förvaltning av det historiska arvet.

Statens maritima museer arbetar för bevarandet av det maritima kulturarvet. Vi driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Utanför museerna verkar vi i en rad nationella och internationella projekt inom marinarkeologi, kulturmiljöfrågor och maritima nätverk.

Bilden:
Storskär, ett av fartygen som nu k-märks.
Foto: Bill Östring
Bilden kommer från Sjöhistoriska museets arkiv.

Länk: www.maritima.se