16 juni, 2008

Nya råd för hamnar från Räddningsverket

Räddningsverket har publicerat en rad nya och tydliga råd till lagen om skydd mot olyckor. Allmänt råd från december -07 kompletterar brandskyddsregler från april 06.

Svenska enhetliga råd för gäst och fritidshamnar. De områden som behandlas är bland annat:

SRVFS 2007:5 2007:5, Allmänt råd om utrustning för vattenlivräddning

SRVFS 2006:3 2006:3 Allmänt råd om brandskydd…
”släckutrustning bör om möjligt placeras tillsammans med annan utrustning för livräddning…”

Svenska Livräddningssällskapet SLS och Blå Flagg ger vidare underlag för de hamnar som följer LSO-lagens krav att vidta åtgärder för att minska risk för drunkningsolyckor.

Länk: www.shoresafety.com