16 juni, 2008

Solenergi gör Volvo-återförsäljare klimatneutral

Volvo Lastvagnar har invigt sin första klimatneutrala återförsäljaranläggning. Det skedde i Verona i Italien. Med hjälp av solceller på anläggningens tak ska mer energi produceras än vad som krävs för att värma upp kontor och verkstad.

”När vi nu satsade på att bygga en helt ny anläggning ville vi få med miljötänkandet från grunden”, säger Volvo Lastvagnars Italienchef, Marco Lazzoni. ”Och vad kan vara renare än solenergi?”

Grön el

Solenergin som produceras vid Volvo Truck Center i Verona, kommer att levereras till det lokala elnätet. På så sätt får man avsättning också för el som man själv inte behöver. I gengäld kommer återförsäljaren att uteslutande köpa grön el från sol-, vind- eller vattenkraft. Uppvärmningen av anläggningen kommer att ske med fossil metangas. Men det elöverskott som solcellspanelerna genererar kompenserar mer än väl för de koldioxidutsläpp som förbränningen av metangasen ger upphov till.

Klimatneutral verksamhet

”Inom Volvo Lastvagnar arbetar vi intensivt för att en allt större del av verksamheten ska bli klimatneutral. Med den nya anläggningen, tar vi klimatarbetet ända ut i återförsäljarledet, säger Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar.
Volvo Lastvagnars ambition är att fler återförsäljare ska följa Veronas exempel. Alla kommer sannolikt inte att satsa på just solceller för att bli klimatneutrala, men det finns fler vägar att gå.
”Energieffektivisering och en större andel energi från alternativa energikällor är grunden för vårt arbete. Vilka åtgärder som sedan är lämpliga att genomföra avgörs av de lokala förutsättningarna.”

Under de senaste åren har Volvo Lastvagnar genomfört en rad åtgärder som bidrar till att minska miljöpåverkan från verksamhet och produkter. Till exempel blev företagets största produktionsanläggning i belgiska Gent världens första klimatneutrala fordonsfabrik 2007. Samma år demonstrerade Volvo Lastvagnar sju lastbilar för olika förnyelsebara bränslen. Och i våras överlämnades världens första tunga hybridsopbilar till kunder för fältprov.

”Det här visar att även en aktör inom den tunga industrin kan minska sin klimatpåverkan i betydande utsträckning – både från produkter och anläggningar. Vi har dessutom fler fabriker som snart blir klimatneutrala”, säger Lars Mårtensson.