16 juni, 2008

Var tredje svensk vill ha körkort för alla båtar

92 procent av svenskarna vill ha någon form av båtkörkort. Var tredje vill ha körkort för alla typer av båt. Det visar en undersökning som Gallup gjort på uppdrag av försäkringsbolaget If.

Regeringen lade nyligen ett förslag på båtkörkort för vissa typer av båtar från 1 april 2011. Tre olika behörighetsnivåer föreslås. För båtar som är kortare än 10 meter och motorbåtar som går långsammare än 15 knop krävs inget körkort.

Nu visar en undersökning från If att mer än nio av tio svenskar är positiva till regeringens förslag, men hela var tredje vill gå ett steg längre och införa körkort för alla typer av båtar. En av fyra tycker att det ska vara körkort på alla motorbåtar och nära fyra av tio vill ha körkort för båtar som är längre än 5 meter.

– Det finns ett starkt folkligt stöd för regeringens förslag. Jag tror att många längtar efter den trygghet som man skulle känna om man kunde vara säker på att alla båtförare man möter ute i skärgården har den kunskap som behövs. Idag kan vem som helst ratta en tung och snabb båt, vilket kan vara förenat med livsfara om man inte har rätt kunskap, säger Dan Falconer, båtexpert på If.

Var sjunde svensk äger en båt. Det finns 1,3 miljoner fritidsbåtar i Sverige.

Fråga: borde det vara någon form av körkort på båtar?

Båtar större än 5 m 38 procent

Båtar snabbare än 15 knop 37 procent

Alla båtar 33 procent

Motorbåt 26 procent

Segelbåt 14 procent

Nej 6 procent

Vet inte 2 procent

(Frågan ställdes till 1000 personer via telefon. Mer än ett svarsalternativ möjligt)

Fakta om regeringerns förslag om båtkörkort:

Tre olika behörighetsbevis föreslås:

1: Obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsbåt ska gälla båtar vars skrovs längd är minst 10 meter eller som med motordrift kan framföras med en hastighet av minst 15 knop. Åldersgräns 15 år. Undantag från kravet på behörighetsbevis för fritidsbåt ska gälla personer som fyllt 55 år vid lagens ikraftträdande, eller permanentboende på öar utan bro- och reguljär bilfärjeförbindelser.

2. Obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsskepp (längd minst tolv meter och bredd minst fyra meter). Motsvarar dagens redan befintliga s.k. kustskepparexamen.

3. Obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsfartyg för hög hastighet ska gälla för båtar som med motordrift kan framföras med en hastighet av minst 30 knop. Åldersgräns 18 år.

Källa: Näringsdepartementet/SVT