17 juni, 2008

En kvarts miljon barn saknar försäkring på fritiden

En ny undersökning som Synovate* låtit genomföra på uppdrag av Folksam visar att en kvarts miljon barn saknar försäkringsskydd utanför skolan. En stor andel av de tillfrågade har uppgett att de är osäkra eller inte vet vilket försäkringsskydd deras barn har, vilket gör att antalet barn som är oförsäkrade på sin fritid kan vara 400 000. Bara drygt hälften av föräldrarna anser sig ha tillräcklig kunskap om vad som gäller för barnens försärkingsskydd.

Undersökningsföretaget Synovate har på uppdrag av Folksam frågat 1 000 föräldrar med hemmavarande barn under 18 år hur deras barn är försäkrade. Var femte av de tillfrågade uppger att deras barn saknade sjukförsäkring och var sjunde att barnen saknade olycksfallsförsäkring. Ändå är det bara var tjugonde som känner sig otrygga med sina barns försäkringsskydd.

– Siffrorna visar att föräldrarna tror att barnen har ett bättre skydd än de faktiskt har. Vi har gjort en särskild granskning som visar att 48 kommuner begränsar sina olycksfallsförsäkringar för skolbarn till enbart skoltid. Det betyder att barnen kan vara oförsäkrade när de nu har börjat sitt sommarlov, säger Anders Olson, ansvarig för Central Affär på Folksam.

Folksams granskning av kommunerna visar att det förekommer stora variationer i skolbarnens försäkringsskydd. I 40 kommuner omfattas inte friskoleeleverna av försäkringen. Endast i 34 kommuner ingår ersättning vid sjukdom och ersättningsnivåerna vid medicinsk invaliditet varierar mellan 410 000 kronor till 1,6 miljoner kronor

I undersökningen från Synovate framkommer att bara drygt hälften av föräldrarna anser sig ha tillräcklig kunskap om barnens försäkringsskydd, totalt sett. För LO-medlemmar och föräldrar födda utanför Norden är sifforna än lägre.

Av undersökningens öppna svar framgår att en del barn är oförsäkrade på grund av att de nekats teckna försäkring på grund av försäkringens villkor, exempelvis för att barnet varit för tidigt fött. Samtidigt känner majoriteteten inte till att det går att teckna barnförsäkringar utan särskild hälsoprövning.

Ytterligare skäl till att många barn är oförsäkrade är vad föräldrarna betecknar som ”slarv”, ”att det är för dyrt” samt ”att det inte händer nåt så ofta”. Folksam ser också en annan delförklaring: Att många helt enkelt tror att skydd för sjuk- och olycksfall redan ingår i hemförsäkringen.

– 96 procent av alla hushåll i Sverige omfattas av en hemförsäkring. Folk i allmänhet uppfattar nog att den ger hela familjen en bred trygghetsbas att stå på. Även om den gör det, så leder tanken ”allt ingår” alldeles fel. Tyvärr missuppfattar många att den även täcker barnens olyckor och sjukdomar, säger Anders Olsson.