21 juni, 2008

Över 60 båtar med AIS-sändare i Gotland Runt

Årets upplaga av Eurocard Gotland Runt blir den lättaste att följa för kappseglingsintresserade världen över. Fler än 60 av de ca 300 deltagande yachterna är nämligen försedda med automatisk positionsrapportering och båtarnas position på banorna från runt Gotland kan hela tiden följas på den stora havskappseglingens egen webbsida, www.gotlandrunt.se eller via KSSS egen sida www.ksss.se

Systemet med sk AIS-transponders, där AIS står för Automatic Identification System, har varit med och utvecklats av det svenska företaget True Heading och används huvudsakligen för den kommersiella sjöfarten, där de automatiska positionssändarna identifierar och ger fartygens position, något som bidrar till kraftigt ökad säkerhet till sjöss, inte minst i mörker och dålig sikt. Genom att utveckla prisvänliga AIS-sändare också för fritidsbåtar har True Heading emellertid också skapat helt nya förutsättningar för både aktiva tävlingsdeltagare och publiken i land att i realtid följa tävlingsdramatiken ute på de stora havskappseglingsbanorna med hjälp av Sjöfartsverkets nätverk med kontinuerlig realtidsrapportering av identifikationssignalerna från AIS-transpondrarna.

I årets Eurocard Gotland Runt deltar ett sextiotal yachter som är utrustade med egna AIS-system. Dessutom installerar True Heading ett antal lånesystem i andra deltagande segelbåtar. Det betyder att kanske så mycket som en fjärdedel av tävlingsdeltagarna kontinuerligt kommer att rapportera sin position på banorna vilket i sin tur gör att såväl tävlingsledning som publik kan följa tävlingsdramatiken i Eurocard Gotland Runt.

– AIS ger havskappseglingen en ny dimension, säger Anders Bergström på True Heading, som själv deltar i tävlingen med en Grand Soleil 40:a med namnet ”True Heading”. Systemet, som skapades för att öka säkerheten till sjöss visar nu också hur tävlingen utvecklar sig timme för timme och skepparna har fått en ny möjlighet att segla taktiskt genom att följa hur konkurrenterna utnyttjar vindskiften och väljer väg på sjön. Det här ger en extra kick för tävlingsdeltagarna och gör att vem som helst i land med tillgång till Internet kontinuerligt kan följa tävlingen som om de nästan själva var med.

För att uppmuntra fler tävlande att använda sig av AIS-systemet har True Haeding och tävlingsledningen för Eurocard Gotland Runt i år utlyst en tävling i tävlingen bland de båtar som är utrustade med transponders. Vinnaren i den tävlingen kammar hem utrustning från True Heading för 20 000 SEK. Ännu ett skäl av visa vem och var man är!

Ett AIS-system för fritidsbåtar kostar i dag ca. 6 900 SEK.