26 juni, 2008

Svensk aktör tar strid i klimatfrågan

– Tällberg Foundation bakom globalt upprop för hårdare gränsvärden I dag nås världens ledande beslutsfattare av ett upprop med rubriken ”<350”. Siffran <350 syftar på ett omtvistat gränsvärde för koldioxid i jordens atmosfär vi inte bör överskrida. Uppropet är undertecknad av mer än 150 personer, däribland 20 av världens främsta klimatforskare och svenskar som Göran Persson, Niklas Zennström och KG Hammar.

Bakom det upprop som idag publiceras i Financial Times, International Herald Tribune och New York Times står Tällberg Foundation och Stockholm Environment Institute. Tillsammans med 150 av världens främsta klimatforskare, politiker och företagsledare tar de ställning för lägre gränsvärden för koldioxidhalten i atmosfären. Budskapet riktar sig till länder som är delaktiga i de pågående klimatförhandlingarna inför Köpenhamns¬fördraget i december 2009.

– Vi är rädda att förhandlingarna är på väg åt fel håll. Gränsvärden som diskuteras i dag är för höga. Forskarna har en ganska klar bild av vilket ppm-värde vår atmosfär tål och det finns nu en ökande insikt om att 350 är det gränsvärde vi måste ner till snarare än 450. Detta har tyvärr inte fått genomslag i förhandlingarna, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute.

Modern forskning visar att vi i dag har en koldioxidhalt på 385 ppm i atmosfären. Koldioxidutsläppen ökar med 3% varje år. Med 350 ppm som gränsvärde handlar det inte längre om att stoppa ökningen, utan att ta till åtgärder för att sänka dagens värden och minska de effekter på klimatet som vi redan ser.

– Vi hoppas att uppropet hjälper politiker och beslutsfattare att inse att vi inte kan förhandla med naturen och att detta är en av vår tids största frågor, säger Bo Ekman, grundare av Tällberg Foundation.

Bland klimatforskarna som undertecknat uppropet återfinns James Hansen och James Lovelock, men även Jacqueline McGlade, chef för European Environment Agency och andra ledande opinionsbildare har skrivit under. Se faktaruta nedan för en utförlig lista av dem som har skrivit på och finansierat uppropet.

Bakgrund
I dag är det 20 år sedan en av världens främsta klimatforskare, James Hansen, chef för NASA Goddard Institute, för första gången vittnade i USA:s senat om den globala uppvärmningen och dess samband med växthusgaserna.

Ett av de viktigaste gränsvärdena som sedan dess angivits i klimatdebatten är ppm (miljondelar) som beskriver koldioxidhalten i atmosfären. I debatten har många förslag på vilket maxvärde av ppm vi skall sträva efter. Till för inte så länge sedan uppskattade forskare att koldioxidnivån kunde nå 450 eller t.o.m. 550 utan att hota vårt liv på jorden. Den senaste forskningen visar dock att 450 ppm väntas ge en höjning av havsnivån med över en meter detta århundrade och över 3 meter längre fram. Jordens temperatur kommer att stiga med minst 2 grader, vilket får stora effekter för allt liv på jorden.

Länk: www.tallbergfoundation.org