1 juli, 2008

Trimaran kapsejsat efter brand under Gotland Runt

En kapsejsad segelbåt av typ trimaran med fem personer ombordobserverades på måndagskvällen öster om Hoburgen. Vid 21.45 på måndagskvällen siktades den kapsejsade segelbåten, som deltog i Gotland Runt, av en annan deltagande båt, Stora Blå. Positionen var ca 8 distansminuter öster om Hoburgen. De fem ombordvarande, som satt ovanpå ett av trimaranens skrov, tog sig över till Stora Blå.

Räddningsbåten “Rescue Anders” från Svenska Sjöräddningssällskapets station i Vändburg larmades, även så en RIB-båt från stationen i Burgsvik.

Vid 23-tiden var räddningsbåtarna framme vid haveristen och kunde ta ombord de nödställda. Man lyckades även ta den kapsejsade båten under bogsering.

De ombordvarande kunde berätta att en brand hade utbrutit ombord ca. fem timmar tidigare, och att man då hoppat i vattnet. Så småningom slocknade elden och man kunde ta sig upp på ett av skroven där man suttit tills man blev upptäckta av Stora Blå.

“Rescue Anders” förde besättningen till Sjövärnskårens förläggning på Hoburgen, där man fick torra kläder, sängplatser, varm mat samt möjlighet att kontakta sina anhöriga.