3 juli, 2008

Svenskt Marintekniskt Forum -Sjöfart, miljö och energi, Almedalen 10 juli

Svenskt Marintekniskt Forum deltar tillsammans med Västragötalandsregionen, forskare, Länstyrelsen, Göteborgs Energi och Redarföreningen i Almedalen i ett led att synliggöra Sjöfarten som lösningen på transportsektorns miljöproblem.

Svenskt Marintekniskt Forum har inlett ett arbete att lyfta den maritima strategin som Västragötaland har gjort till en nationell nivå. www.vgregion.se/maritimstrategi

Sverige behöver en nationell politisk strategi som täcker hela det maritima området. Vi har en bred bransch med många underleverantörer inom både handelstonnage sektorn och fritidsbåtssektorn som idag inte finns med ibland de branscher som pekas ut som betydelse fulla. (Flyg och rymdindustri, metallurgi, fordon, skog och trä, läkemedel/bioteknik/medicin samt IT och telekom).

-Vi vill att Sverige utvecklar ett sjunde nationellt program – ett maritimt program. Med tanke på den sammantagna marina branschens påverkan på handel, miljövänliga transporter och hållbar besöksnäring och turism kopplad till båtliv säger Patric Westdahl, Svenskt Marintekniskt Forum

Svenskt Marintekniskt Forum är ett marint kluster som består av organisationer och företag som arbetar med konstruktion, tillverkning, underhåll och försäljning av båtar och fartyg samt företag som utrustar och producerar material till branschen.

Syftena med forumet är många men ökad konkurrenskraft och synlighet är kanske de två viktigaste. Genom att de företag som är verksamma som tillverkare och leverantörer av fritidsbåtar, handelstonnage, offshore och utrustning samarbetar kan man gemensamt skapa bättre förutsättningar för att:

– Stimulera rekrytering till den maritima branschen
– Samlad marknadsföring både nationellt och internationellt
– Stödja produktion-, miljö-, och teknikutveckling bland medlemmarna
– Kontaktyta mellan utbildning/forskning och företag
– Påverka beslutsfattare