8 juli, 2008

Kryssningsfartyg fortsätter släppa ut orenat avloppsvatten i Östersjön

En majoritet av kryssningsfartygen som trafikerar Östersjön fortsätter att släppa ut sitt toa- och avloppsvatten orenat till Östersjön. Det visar en granskning utförd av Världsnaturfonden WWF som publiceras idag.

WWF uppmanade förra året en rad rederier, både färjor och kryssningsfartyg, som trafikerar Östersjön att frivilligt förbinda sig att stoppa alla utsläpp av avfallsvatten till havs – antingen genom att rena avfallsvattnet ombord eller lämna det till reningsanläggningar i hamn. Flera av de stora färjerederierna skrev på WWFs upprop. Men kryssningsfartygen vill i dagsläget inte göra några frivilliga åtaganden.

– Det är allvarligt att kryssningsfartygen inte tar hand om sina utsläpp på ett ansvarsfullt sätt, speciellt med tanke på att de är beroende av Östersjöns unika skönhet och rena miljö för att locka resenärer. Flera länder har redan förbjudit fritidsbåtar att släppa ut avfallsvatten och det är svårt att förstå att kryssningsfartyg och färjor inte tvingas hålla samma standard, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Många mindre kryssningsfartyg klagar över bristen på mottagningsanläggningar och att det är kostsamt att köpa utrustning för att rena ombord.

– Det finns inga bra ursäkter för att dumpa avloppsvattnet överbord. Vi är beredda att hjälpa till och ställa krav i hamnarna, säger Anita Mäkinen, chef för WWF Finlands marina program som ansvarar för granskningen.

– WWF välkomnar de rederier som visar gott ledarskap och ett tydligt engagemang för att skydda Östersjöns känsliga miljö. Även om mängden näringsämnen från utsläpp av avloppsvatten är liten i jämförelse med till exempel jordbrukets utsläpp, har det en lokal betydelse eftersom orenat vatten från fartyg ofta släpps ut i begränsade områden längs större sjöfartsleder, säger Lasse Gustavsson. Dessutom ökar varje nytt kilo trycket på ett redan förorenat hav.

Varje år gästas Östersjön av mellan 250 och 300 stora kryssningsfartyg. Dessa fartyg producerar ca 113 ton kväve och 38 ton fosfor som bidrar till övergödningen. En stor del släpps ut på internationellt vatten. Enligt internationella sjöfartsregler får fartyg släppa ut orenat avloppsvatten om de befinner sig minst 12 sjömil utanför kusten.

Läs mer på: www.panda.org/baltic