25 juli, 2008

Storebroeskader krävde 14 timmars aktiv slussning i Hjälmare kanal

Det blev ett tufft jobb att få upp de 31 Storebrobåtarna genom Hjälmare kanal under onsdagen och torsdagen den 23-24 juli. Från Arboga ån till Hjälmare docka tog det åtta timmar att slussa båtarna.

– Det gick bra, inga incidenter, men det tog längre tid än vi hade räknat med, säger Janne Eriksson, slussmästare vid Hjälmare kanal.
De 31 båtarna slussades upp i storleksordning under onsdagen och torsdagen och samtliga låg på torsdag eftermiddag ute i Hjälmaren. Det var första gången som Storebro Royal Crusing Club (SRCC) genomförde sin årliga eskader på Hjälmare kanal.
– Det var en succé, trots att det var slitigt. Alla i personalen fick stående ovationer av båtfolket när slussningen var genomförd, säger Janne Eriksson.

Foto: Michael Lyckholm

Fakta: Hjälmare kanal
Hjälmare Kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg. Den byggdes för att underlätta transporterna av gods mellan Bergslagen och Stockholm. Idag trafikeras kanalen endast av fritidsbåtar och passagerarfartyg. Slussarna öppnas och stängs för hand precis som för fyra hundra år sedan. Hjälmaren ligger 22 meter över Arbogaån, och nivåskillnaden är fördelad på nio slussar. Hjälmare Kanal ägs av Sveaskog, som har inlett ett omfattande upprustningsarbete av kanalen.