18 augusti, 2008

Fritidsskepparen i ny och utökad upplaga

FRITIDSSKEPPAREN är en kursbok för förarintyg och kustskepparintyg, men du kan också använda den om du vill lära dig navigation på egen hand eller repetera grunderna.

Teoretiska avsnitt blandas med praktiska anvisningar, råd och tips – allt till nytta och glädje för skeppare och besättning. Här finns även en presentation av användbara hjälpmedel i båtlivet. Elektronisk navigation får större plats och den teoretiska delen av texten exemplifieras med egna erfarenheter och med nya, tydliga illustrationer och foton. Efter varje kapitel i den del av boken som rör förarintyget finns kontrollfrågor. Till kustskeppardelen finns en separat arbetsbok med uppgifter.

Ur innehållet
• NAVIGERING – med och utan instrument, mörkernavigering och de senaste nyheterna inom elektronisk navigering.
• UTMÄRKNING AV FARLEDER – olika typer av sjömärken och sjövägmärken.
• SÄKERHET OMBORD – utrustning, sjövett och sjömanskap.
• VÄDRET – vädersystemens förlopp och hur du själv kan tyda vädret.
• OLYCKSFALL OMBORD – första hjälpens ABC och annat du kan göra för att klara olycksfall.
• SJÖVÄGSREGLERNA – fartygsljus, signaler och väjningsregler.

Länk: www.norstedts.se