19 augusti, 2008

Kustbevakningsfartyg sjösatt i Donau

Torsdagen 14 augusti i tryckande hetta gick tusentalet medarbetare från den holländska varvskoncernen Damen Shipyards i Galati i Rumänien man ur huse. Tillsammans med representanter för den svenska Kustbevakningen och inbjudna gäster samlades de på kajen till traditionsenlig ceremoni för att sjösätta Kustbevakningens nya fartyg KBV 002.

Fartygets gudmor, tidigare generaldirektören för Kustbevakningen, Marie Hafström, namngav KBV 002 och önskade fartyget framgång och lycka i alla dess framtida uppgifter. KBV 002 är det andra fartyget i en serie om tre som byggs av Damen Shipyards i Rumänien för svenska Kustbevakningen. Ökande transporter av olja och kemikalier på Östersjön, hotade fiskbestånd och ett starkare internationellt samarbete är anledningen till regeringens satsning på de tre toppmoderna fartygen. De kommer att kunna ta hand om stora mängder olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss. Bogserkapaciteten är 100 ton vilket ska räcka för att koppla och hålla ett tankfartyg på 150 000 ton i storm.

– Den svenska regeringen beslöt för tre år sedan att Kustbevakningen skulle beställa de här fartygen och i och med sjösättningen idag har vi kommit ett steg närmare leverans hem till Sverige. De här fartygen är mycket efterlängtade. Med dem kan vi utföra många kustbevakningsuppgifter på ett mer effektivt och kraftfullt sätt i framtiden, sa vikarierande generaldirektör Hans Lindqvist i sitt tal under ceremonin i Galati.

KBV 002 i siffror:
Längd över allt: 81,2 m
Bredd: 16 m
Djupgående normalt: 5,5 m
Djupgående fullt lastad: 6,5 m
Deplacement normalt: 3 800 ton
Deplacement fullt lastad: 4 900 ton
Fart, max: 16 knop
Dragkraft: 100 ton
Besättning normalt: ca 15 personer
Besättning maximalt: 44 personer

Länk: www.kustbevakningen.se