18 augusti, 2008

Lidingö fick sin första båtbottentvätt

I sommar har Lidingö fått sin första båtbottentvätt. Det är Stiftelsen Håll Sverige Rent tillsammans med Lidingö stad som ger fritidsbåtägare en möjlighet att tvätta sina båtar på ett miljöanpassat sätt. Med borsttvätten i Käppalahamnen på Lidingö vill Håll Sverige Rent och Lidingö stad visa fritidsbåtägare att det finns alternativa metoder till skadliga båtbottenfärger.

Östersjöns kust och speciellt Stockholms skärgård är områden med intensiv småbåtstrafik. Många båtbottenfärger, som används på båtskrov för att förhindra påväxt av bl.a. havstulpaner och alger, läcker tungmetaller. Höga halter av koppar och TBT har upptäckts i sediment från småbåtshamnar, ämnen som har varit förbjudna i båtbottenfärger på ostkusten i flera år. Eftersom båtarna ofta befinner sig i grunda och skyddade vikar, även kallade havets barnkammare, kan dessa åsamka stor skada på djurlivet.

– Att tvätta båtbotten istället för att måla är inte bara bra för miljön; båtägaren sparar tid och pengar genom att slippa köpa dyr färg och ägna tid åt att skrapa och måla. Allt fler av dagens båtägare har inte heller möjlighet eller intresse att lägga någon längre tid på underhåll av sina båtar, säger Jessica Ångström, projektledare, Håll Sverige Rent.

Lidingö stad är en skärgårdskommun med många båtägare och båtklubbar. Satsningen med borsttvätten i Käppalahamnen är ett led i deras hälsoarbete.

– Genom att erbjuda båtägarna ett lättillgängligt alternativ till att måla båtbotten minskar belastningen på naturen. Dessutom sjunker bränsleförbrukningen, vilket också är en vinst för såväl miljön som för plånboken och hälsan eftersom båtägaren slipper utsätta sig för hälsofarligt damm och färgångor, säger Anne Gilbert, administrativ chef på kultur- och fritidsförvaltningen i Lidingö stad.

Borsttvätten i Käppalahamnen öppnade 15 juli. En tvätt kostar 100 kronor. I borsttvätten borstas båtbotten ren från alger och havstulpaner utan att skada skrovet. Tvätten tar ca 15 minuter och proceduren upprepas tre gånger under säsongen eller när man känner att skrovets yta är angripen. Håll Sverige Rent erbjuder i år en sms-tjänst där man kan få meddelande till sin mobiltelefon eller e-postadress när det är dags att tvätta båten.

Anmälan görs på Håll Sverige Rents webbplats www.giftfrimiljo.nu/sms.www.giftfrimiljo.nu finns även en förteckning över båtbottentvättar på ostkusten.

Bildtext:
Käppalahamnen Lidingö. Foto: Lidingö stad.