27 augusti, 2008

Östersjöländerna har svårt att klara havsmiljöarbetet

Östersjöländerna får generellt underkänt för sitt havsmiljöarbete. Bäst lyckas Tyskland, följt av Danmark medan Sverige hamnar på femte plats, enligt en ny WWF-granskning som presenterades idag under Östersjöfestivalens miljöseminarium. Men det finns ljusglimtar och många goda exempel att ta efter. Finlands president Tarja Halonen tilldelas WWFs pris ”Baltic Sea Leadership Award” för sitt starka politiska ledarskap för Östersjön.

För att komma tillrätta med Östersjöns allvarliga situation måste regeringens Östersjöretorik omsättas till politisk handling. Statsminister Reinfeldt måste tillsammans med övriga regeringschefer agera kraftfullt för att få en EU-strategi för Östersjön inför ordförandeskapet 2009, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWFs Östersjöbarometer (2008 Baltic Sea Scorecard) granskar åtgärder inom sex områden – biologisk mångfald, fiske, miljögifter, övergödning, sjöfart och integrerad havsförvaltning.

Östersjöländerna har långt ifrån klarat av att få bukt med innanhavets miljöproblem. Tyskland, som får mest poäng, uppnår ändå bara 46 procent av de åtgärder som ingår i WWFs granskning. Även när det gäller den allvarligaste miljöfrågan – övergödningen – får samtliga Östersjöländer underkänt. Sju av världens tio största döda bottnar finns i Östersjön och täcker en yta som är dubbelt så stor som Sveriges åkerareal. Trots att en del åtgärder vidtagits mot övergödningen visar rapporten att inget land har gjort tillräckligt.

Men det finns goda exempel att lyfta fram. Tyskland är bäst i klassen när det gäller att skydda marina miljöer ute till havs. Cirka 40 procent av landets havsareal finns inom skyddade områden. Lettland och Litauen har gjort positiva åtgärder för att få ökad kontroll över det illegala torskfisket – bland annat genom att ge fiskeinspektörer möjlighet att genomföra sanktioner direkt på plats. EU har även tagit krafttag gentemot det illegala torskfisket genom att bestraffa Polen med reducerat torskfiske under kommande år för att de överskridit sin kvot under 2007. Finland har som enda land i regionen tagit fram en marin policy som spänner över flera sektorer och ansvarsområden.

Inom flera länder pågår en översyn av den marina förvaltningen. Arbetet med detta – inte minst genom den svenska havsmiljöutredningen – ger Sverige högst poäng av länderna inom området integrerad havsförvaltning.

– Dessa initiativ är bra första steg som förhoppningsvis leder till förändring och inspirerar andra länder att ta efter, säger Åsa Andersson, marinbiolog och Östersjöchef på WWF.

Problemen är komplexa. Östersjön påverkas av en rad olika mänskliga aktiviteter som regleras av ett lapptäcke av internationella organ och nationella myndigheter.

– För att lyckas rädda Östersjön krävs integrering mellan länder och sektorer samt ett starkt politiskt ledarskap på högsta nivå. Ännu är det inte för sent, säger Lasse Gustavsson.

WWFs pris ”Baltic Leadership Award” går till Finlands president Tarja Halonen.

– WWF har under flera år uppmanat till ett starkare politiskt ledarskap. Finlands president Tarja Halonen har under året visat prov på gott ledarskap genom att uppmana alla statschefer runt Östersjön att politiskt stödja och få till stånd åtgärder för att rädda Östersjön. Vår förhoppning är att hennes initiativ blir framgångsrikt, säger Lasse Gustavsson.

Rankingen (enl. WWFs granskning, 2008 Baltic Sea Scorecard):
1. Tyskland (46 % av de åtgärder som ingår i WWFs granskning har uppnåtts)
2. Danmark (41 %)
3. Estland (40 %)
4. Finland (39 %)
5. Sverige (35 %)

Fakta:
Östersjöfestivalen arrangeras för sjätte året i Berwaldhallen, på initiativ av Michael Tydén, dirigenterna Esa-Pekka Salonen och Valerij Gergiev i samarbete med WWF. Syftet är att föra Östersjöländerna närmare varandra genom musik-, kultur- och miljöutbyte. Läs mer om Östersjöfestivalen på www.wwf.se eller www.sr.se/berwaldhallen.

Foto: Östersjövy. Foto: Lasse Burell / Perfectworld.se