2 september, 2008

Premiär för servicebok för fritidsbåtar

Yachtbook är först i Sverige med att erbjuda en strukturerad service- och underhållsbok för fritidsbåtar som garanterar servicehistoriken. Yachtbook är Internetbaserat och båtägaren får enkelt access via www.yachtbook.se med sitt personliga login. Båtägaren kan få en service- och underhållsplan till båten och då alla ombordvarande system och annan teknik finns registrerat i båtens profil går det smidigt att få hjälp snabbt, varvet vet exempelvis direkt vilket serienummer motorn har om reservdelar behöver beställas.

Båttillverkare/varv/marinor får genom Yachtbook ett organisations- och planeringsverktyg för de arbetsordrar som utförs genom Yachtbook. Den person som ansvarar för att jobbet blir gjort går efter utfört jobb själv in och dokumenterar tids- och materialåtgång, något som underlättar administrationen.

Målet med att använda Yachtbook för båtägaren:
• Att få hjälp med en service- och underhållsplan för att förebygga driftstörningar under båtsäsong.
• Arbeten blir dokumenterade och läggs i en logg. Vid försäljning av båten går det att visa att båten är väl servad och underhållen.
• Båtägaren kan enkelt sköta kommunikationen med varv och marinor genom att beställa önskade arbeten och få offerter på dessa online.

Målet med att använda Yachtbook för Båttillverkare/varv/marinor:
• Kvalitétsäkring av arbeten på båtarna
• Underlättande av organisering och planering av jobb som ska utföras på båtarna.
• Ett forum för kontakt med båtägaren utan att använda telefon.
• Ökad merförsäljning genom ökad kunskap om kunders båtar och deras ombordvarande system.
• Förenklad arbetsgång då varvet direkt kan få åtkomst till båtens data vid eventuellt fel.

Företaget som har utvecklat Yachtbook har redan fått ett antal kunder bland annat Ramsövarvet och Yacht Help Stockholm. Det har även kommit många förfrågningar från både svenska och internationella intressenter.

Länk: www.yachtbook.se