6 september, 2008

Gott om regn och ”klunk” kan ge rekordfiske i Mörrumsån

En ”klunk” på tre kubikmeter i sekunden strömmar sedan den 21 augusti genom Mörrumsån. Klunken i kombination med de senaste veckornas regn gör att det stundande havsöringsfisket kan bli rekordbra. Sommarens mestadels torra och varma väder har lett till ett lågt vattenflöde i Mörrumsån. Sveaskog har därför, via Fiskeriverket och den vattendom som reglerar flödet i Mörrumsån, begärt ett extra tillsläpp av vatten från fördämningen uppe vid Granö. Detta kallas för en ”klunk” och den innebär en nästan 50-procentig ökning av vattenflödet från de sju kubikmeter i sekunden som Mörrumsån haft under sommaren.

”Klunken” i kombination med regnvädret de senaste veckorna gör att aktiviteten bland havsöringarna som vandrar upp genom Mörrumsån förväntas bli intensiv.

– September månad är havsöringens högtidsstund i Mörrumsån. Med ett bra vattenflöde kommer höstfisket att bli fantastiskt, säger Percy Assarsson, chef vid Mörrums Kronolaxfiske,

Det varma sommarvädret till trots har fisket i Mörrumsån i år varit bra. Från premiären den 28 mars till och med den 3 augusti har det fångats 925 havsöringar (585 i fjol) och 454 laxar (295 i fjol).

Med de olika fiskevårdsåtgärder som gjorts under senare år är förutsättningarna goda för att det ska finnas gott om vandringsbenägen havsöring kvar i Östersjön. Vid en flödesökning kommer dessa fiskar med stor säkerhet att vandra upp i Mörrumsån.

– Vi hoppas att någon eller några öringar som simmar upp genom Mörrumsån till sina lekområden väger mer än tio kilo. Det är en drömgräns för alla fiskare att få en så stor havsöring.

Fakta: Mörrums Kronolaxfiske
Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och sedan uråldrig tid regalt (dvs tillhört kronan).
Det beskrivs första gången redan år 1231 i Valdemar II:s jordebok. I äldre tider användes ljuster för att fånga laxen i Mörrumsån. Efterhand tillkom redskap som laxkar, håv, laxnot, laxgarn. Dessa redskap var i bruk ända fram till 1960-talet. Numera är allt kommersiellt laxfiske nedlagt, men de gamla fasta fiskeplatserna vid Kungsforsen och Hönebygget kan fortfarande beskådas.
Vissa dagar under sommaren och i samband med höstfisket efter avelslax till fiskodlingen, håvas det fortfarande på gammalt vis. Allt annat lax- och öringfiske utövas idag som sportfiske.
Sveaskog äger och förvaltar Mörrums Kronolaxfiske