6 september, 2008

Hallberg-Rassy installerar NavEye produkter från Aqualiv AB

Hallberg-Rassy Varvs AB lanserar NavEye produkter på sina båtar från storleken HR 31′ till HR 62′. Introduktionen till Hallberg-Rassys kunder sker under hösten och under på kommande svenska och internationella båtmässor.

– Hallberg-Rassy har i alla tider specialiserat sig på långfärdsbåtar. Idag är en HR-båt det första man tänker på när man säger ordet “långfärdssegling”. Vart man än vänder sig i världen, lär man hitta en HR-båt i hamnen. Hallberg-Rassykonceptet har etablerat sig på alla de sju haven. En HR-båt är det riktiga valet vart man än vill segla säger försäljningschef Roland Olsson på Hallberg-Rassy

Framgången är en bekräftelse på att Hallberg-Rassykonceptet är rätt. Konceptet att leverera trygghet och säkerhet till våra kunder ligger helt i linje med vår interna vilja och där är NavEye produkterna helt rätt i tiden fortsätter Roland Olsson.

– På grund av vår starka internationella ställning har vi lyckats etablera ett nära och vällyckat samarbete med en av vår tids allra bästa yacht designers – Germán Frers från Argentina. Frers har blivit speciellt känd för sina kappseglingsframgångar, bl a i Whitbread och America’s Cup. Faktum är dock att han kommer från en riktig båtbyggarfamilj. Han känner väl till skillnaden mellan cruising och racing. Vi på Hallberg-Rassy är stolta över det fruktbara samarbetet och är samtidigt medvetna om att det förpliktigar till arbete i högsta världsklass. Senaste generationen Hallberg-Rassy-båtar erbjuder redan idag det allra bästa som kunder kan komma att få tag på de närmsta åren när det gäller seglingsegenskaper, komfort och helhetskvalitet och där vi som företag sätter stora krav på allt som installeras i våra båtar. säger Magnus Rassy VD på Hallberg-Rassy

– Det är fantastiskt roligt att få in en trendsättare som Hallberg-Rassy som kund till Aqualiv. Med sin höga kvalitet och marknadsposition både på den svenska och internationella segelbåtsmarknaden är det ett stor förtroende vi fått och som vi stolt kommer att axla. Ser man till Hallberg-Rassys höga nivå och tekniska kompetens är jag övertygad att samarbetet kommer ge ytterligare spinoffeffekter på båtmarknaden säger Kjell Hansson på Aqualiv AB

Länk: www.aqualiv.com