10 september, 2008

Stora miljövinster med dieselelektrisk drift

Intresset för dieselelektrisk drift inom den kommersiella sjöfarten har ökat på senare år – och miljövinsterna är betydande. Med Volvo Pentas 16-litersmotorer är de miljöskadliga utsläppen bara är en bråkdel jämfört med en traditionell fartygsdiesel.

Den traditionella fartygsdieseln är mekaniskt kopplad till fartygets propeller via ett backslag och en drivaxel. Motorns varvtal är det enda sättet att påverka propellerns, och därmed båtens, hastighet.

Eldrivna propellrar
Med dieselelektrisk drift har fartyget ett antal (ofta fyra till sex) mindre dieselmotorer som driver varsitt generatoraggregat. Den producerade elen driver två eller flera drivenheter placerade under båtens skrov.

Drivenheterna är “allt-i-ett-enheter” med elmotor och propeller. Och genom att de är vridbara sköter de också styrningen. Farten kan här regleras genom elmotorerna i drivenheterna och även genom att variera antalet dieselmotorer som körs. Eftersom elmotorerna har låg ljudnivå och det är betydligt lättare att ljudisolera dieselelektriska generatoraggregat än traditionella marindieslar, så går t.ex. färjor med dieselelektrisk drift betydligt tystare än motsvarande fartyg med traditionell framdrift.

– Tillämpningar med stora variationer av båtens last eller hastighet, får oftast bättre bränsleekonomi och även avsevärt lägre emissioner med dieselelektrisk drift. Detta är två områden som blir allt viktigare för världens rederier och vi ser därför en starkt ökad efterfrågan på dieselelektriska alternativ vid de upphandlingar som görs, säger Gerard Törneman, produktplaneringschef för marina yrkesmotorer på Volvo Penta.

Bort med svavlet och kväveoxiderna
Istället för svavelhaltig bunkerolja går motorerna i ett modernt dieselelektriskt system på samma sorts diesel som används av exempelvis lastbilar.

Volvo Pentas D16-motor, som är ett vanligt alternativ för dieselelektrisk drift, uppfyller alla miljökrav för yrkestrafik, inklusive de omfattande europeiska för kanaltrafik. Miljöskadliga svavelemissioner är en bråkdel jämfört med en traditionell fartygsdiesel och NOx utsläppen nästan halverade jämfört med för bara några år sedan.

Antal motorer efter behov
Varje motor är som mest effektiv vid ett visst varvtal. Att köra på halvfart kan bli oekonomiskt och ge kraftigt ökade emissioner.

Med dieselelektrisk drift kan en eller flera motorer helt stängas av. Ett fartyg med sex motorer kan köra tre av dessa på full effekt och gå i halvfart, med bästa möjliga bränsleekonomi och lägsta möjliga emissioner. Just för passagerarfärjor och supplyfartyg, som kör med varierande last och fart, ger dieselelektrisk drift stora miljöfördelar – ofta så mycket som 15 procent lägre emissioner.

Ökad lastkapacitet
Framgången för dieselelektrisk drift beror inte bara på de direkta miljöegenskaperna. Tack vare att motorerna kan placeras var som helst blir last- och passagerarutrymmen större, vilket skapar möjligheter för effektivare sjötransporter.

Att fartygen kan köras – trots att en eller flera motorer är avstängda – ökar också säkerheten, eftersom det inte riskerar att bli drivande om en motor havererar. Det är också möjligt att göra service på motorerna utan att tvingas till kostsamma stillestånd.