11 september, 2008

Judith Melin ny chef för Kustbevakningen

Regeringen har idag utsett Judith Melin till ny generaldirektör och chef för Kustbevakningen. Hon tillträder tjänsten den 13 oktober. Judith Melin kommer närmast från en anställning som generaldirektör för dåvarande Statens Kärnkraftsinspektion (SKI).

Judith Melin har också innehaft tjänster som enhetschef i Miljödepartementet och vid dåvarande Statens strålskyddsinstitut (SSI).

Judith Melin har varit särskild utredare för organisation och finansiering av kemikalietillsynen i Sverige.

Judith Melin har också haft internationella uppdrag, bland annat vid internationella atomenergiorganet IAEA som svensk styrelserepresentant och som Ordförande i Western Nuclear Regulators Association, en sammanslutning av Europas chefer för kärnsäkerhetsmyndigheter.

Länk: www.kustbevakningen.se