10 september, 2008

100 båtklubbar på Västkusten

Ödby Båtklubb på Sotenäs är den 100:e klubben i Västkustens Båtförbund. Klubben bildades i somras av samhällighetsföreningarna, som består av cirka 150 hus, på Ödby Ö.

Intresset för båtliv är stort i den nya klubben, som vill främja det lokala båtlivet. Klubben har tillgång till en ny hamn med 120 båtplatser.

– Ödby Båtklubb har även till syfte att verka för ökad trivsel och vänskap mellan medlemmarna, säger Dick Andreasson, ordförande.

Klubben hade sin första aktivitet i form av en fisketävling 2 augusti.

Bildtext:
Styrelsen i Ödby Båtklubb. Fr. v. Pierre Chocron, Göran Andersson, Lars Lindahl, Magnus Jörnesten, Dick Andreasson, Lars Martinsson, PG Boij (Claes Tham saknas på bilden).