10 september, 2008

Historiska dagen 15 november

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder i samarbete med Sjöhistoriska Museet till Historiska Dagen på Sjöhistoriska Museet 15 november kl. 10–16.

Dagens tema är Skärgårdskryssarregeln 100 år. Skärgårdskryssarförbundet står för programmet och med föredrag och filmer. Kostnad 150 kr inklusive lunch.

Förhandsanmälan Maivor Bergau tel. 08-393102, bergau@glocalnet.net eller till SSF:s kansli tel. 08-459 0993, asa@ssf.se senast 13 oktober.