12 september, 2008

Projekt ska finansiera gäddforskning

Sportfiskarna och 12 svenska rockband har gett ut ett samlingsalbum under namnet “Ge fan i våra” vatten för att samla in pengar till miljö- och fiskevård. Första projektet som de 300000 kr som samlats in satsas på blir gäddforskningsprojektet pikereg.se.

Tyvärr har gäddan, den populäraste sportfisken i Sverige, minskat kraftigt längs stora delar av ostkusten på senare år.

– Kunskapen om gäddbestånden är bristfällig och för att kunna genomföra effektiva fiskevårdsåtgärder och hjälpa gäddan att komma tillbaka behöver vi förbättra kunskapen. Därför känns det angeläget att satsa de insamlade pengarna i detta projekt, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Startskottet för projektet går 5 oktober då mer än 500 gäddfiskare samlas för gäddfisketävlingen Värtan cup utanför Stockholm. I projektet pikereg.se (pike=gädda på engelska) kommer duktiga och engagerade sportfiskare och fiskeguider att bidra till genom att samla in data om sina fångster.

Dels kommer de som deltar i projektet att föra journal över sina fångster och dels kommer gäddor som släpps tillbaka att märkas med ett litet märke under ryggfenan. När samma fisk registreras igen får forskarna reda på hur mycket den växt, om den har flyttat sig, i vilken kondition den är och så vidare.

Med uppgifterna från fångsterna kommer Fiskeriverkets forskare att kunna bedöma bland annat i vilket skick gäddbestånden är, hur storleksfördelningen ser ut, hur väl fisk som återutsätts klarar sig med mera.

– På sikt kan uppgifterna också användas för att utvärdera genomförda fiskevårdsprojekt och förändringar i fiskeregler och fisketryck, säger Lars Ljunggren från Fiskeriverkets kustfiskelaboratorium.

Idag är yrkesfisket efter gädda litet i Sverige och det är därför viktigt att samla in uppgifter om gäddbestånden från dem som fiskar efter gädda, det vill säga sportfiskare. Gäddan är den viktigaste sportfisken som de senaste åren bara ökat i popularitet.

– Gädda är en av mina egna favoritfiskar. Att Ge fan i våra vatten kan bidra till att förbättra situationen för gäddan känns riktigt bra, säger Erik Ohlsson, fiskande bandmedlem i Millencolin och en av initiativtagarna till skivan Ge fan i våra vatten.

Pikereg.se är i första skedet ett pilotprojekt för att utveckla metoder som möjliggör insamling av uppgifter om fångster från sportfiskare. Projektet är ett samarbete mellan Sportfiskarna, Fiskeriverket, Länsstyrelsen i Stockholm och Sveriges Organiserade Fiskeguider. Pikereg.se finansieras genom pengar som samlats in i samband med Sportfiskarnas projekt “Ge fan i våra vatten” samt med medel från Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Projektets webbsidor finns på www.pikereg.se.

På samlingsplattan “Ge fan i våra vatten” medverkar följande artister:
Soundtrack Of Our Lives, Millencolin, Moneybrother, Backyard Babies, Weeping Willows, The Hellacopters, Voice Of A Generation, Randy, Bitter Twins, Bombshell Rocks, The Hives, The Accidents.

Länk: www.sportfiskarna.se/gefan