11 september, 2008

Vasamuseet först med egna Bliss-symboler

Den 28 november invigs Vasamuseets nya pedagogiska rum. Rummet är en del av projektet ”Alla ombord! – det salutogena museet”. Målet är att skapa förutsättningar för att alla barn och unga, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor.

Till exempel ska personer som använder sig av Bliss-symboler för att kommunicera kunna delta på samma villkor som alla andra. Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder i stället för av bokstäver. Det är ett internationellt språk som används av barn och vuxna som inte kan prata. De kommunicerar genom att peka på en symbolkarta.

– Vi har varit tvungna att arbeta fram helt nya bliss-symboler. Det fanns exempelvis inget tecken för ordet ”kollerstock” som är namnet på den stora rorkult som man styrde Vasa med, säger Carina Ostenfeldt som ansvarar för konceptet och är projektledare för ”Alla ombord!” på Statens maritima museer.

Nyligen presenterade hon projektet på ett internationellt Bliss-konvent. Intresset för de nya tecknen var stort. Och de är nu godkända och registrerade.

– Totalt har vi fått ett 30- tal nya tecken godkända av sekretariatet i Kanada. Vasamuseet är det första museet i världen som kommer att använda egna bliss-symboler, berättar hon.

Innan invigningen kommer man att ha testverksamhet under en månad för att finjustera rummet innan barnen i rehabilitering tar det i besittning. Verksamheten vänder sig i första hand till barn och unga från 6 till 14 år. Det pedagogiska rummet på Vasamuseet kommer att användas tillsammans med en pedagog och måste bokas i förväg.

Länk: www.maritima.se/allaombord.aspx