7 oktober, 2008

Lax på 19,68 kg vid Mörrums Kronolaxfiske

Tisdagen den 30 september avslutades årets fiskesäsong vid Mörrumsån, ett av landets mest kända fiskevatten. Totalt fångades 2 039 fiskar – lax och öring – under året, varav 1 233 återsattes. Resultatet är det bästa på tretton år.

Fångstresultatet innebär att Mörrumsån har hittat tillbaka till fornstora dagar.

– Det började vända redan under år 2007 och har fortsatt i samma stil i år. Den ökade tillgången på fisk kan med stor säkerhet knytas samman med de senaste årens satsning på olika fiskevårdande åtgärder. Trots en sommar med riktigt många soltimmar har fisket stundtals varit helt briljant, säger Percy Assarsson, platschef vid Mörrums Kronolaxfiske.

– Våra satsningar på havsöringen har varit en dundermedicin. Och om de återgärder som vidtagits i Östersjön med bland annat drivgarnsstopp ger samma positiva utdelning för laxen så kommer vi att gå mot en mycket positiv framtid.

Tillgången på fisk har ökat de senaste åren, det visar den räkning som pågår vid kontrollstationerna i Marieberg och Hemsjö. Fram till slutet av september hade cirka 1 200 fiskar passerat Marieberg och 300 fiskar Hemsjö.

Totalt vägdes det in 820 fiskar under säsongen, därutöver återutsattes 1 233 stycken, totalt alltså
2 039 stycken fångade fiskar. Denna siffra skall jämföras med 1 523 stycken under 2007 års säsong. För att notera lika höga fångstresultat måste man gå tillbaks till mitten av 1990-talet. Noteras kan att 60 procent av fångsterna har återsatts på frivillig basis under år 2008.

Fiskepremiären år 2009 äger rum fredagen den 27 mars.

Fakta:
Största laxen vägde 19.86 kg och fångades av Francesco Fedeli, Italien.
Största havsöringen vägde 9,6 kg och fångades av Stefan Brecht, Tyskland.

Länk: www.morrum.com