7 oktober, 2008

Nordisk båtindustri anpassar kostymen

Flera nordisk båtindustriföretag tvingas nu anpassa kostymen till en marknad som inte växer. Hallberg-Rassy har varslat 25 personer om uppsägning, Nimbus Boats lägger ner sin tillverkning i Visby och Ryds Båtindustri säger upp 24 personer.

Anledningen till minskningarna är att marknaden snabbt har dämpats i spåren av den finansiella oron. I kombination med ett väldigt starkt försäljningsår 2007, då det såldes 24 000 nya båtar i Sverige, anpassar sig båtindustrin till verkligheten som gällde 2005.

Äveni våra grannländer har båttillverkarna dragit ner på tempot. I Finland håller Bella Boats stängt i de flesta av sina fabriker och flera andra varv går på sparlåga. I Norge har Askeladden permitterat hela sin produktionspersonal på cirka 150 personer fram tll påsk 2009 och Windy har skurit ner styrkan med en tredjedel.

Här är ett aktuellt pressmeddelande från Ryds Båtindustri som på ett bra sätt beskriver situationen:

Ryds är ett av Sveriges starkaste båtvarumärken inom små och mellanstora fritidsbåtar. En position man byggt upp över åren genom att ständigt fokusera på hög kvalitet och ett brett utbud av modeller från 15 fot upp till 23 fot. Ryds är ett helägt dotterbolag till Nimbus Boats AB.

Höstens turbulens på världens finans- och kreditmarknader har påverkat efterfrågan på små och mellanstora båtar. Flera av våra konkurrenter har redan varit tvungna att permittera eller helt stänga sina båtfabriker i Norden.

På grund av rådande läge på marknaden är vi nödgade att anpassa vår produktion till den nya marknadsbilden som vi bedömer vara ca 15 till 20 % lägre än säsongen 2007/2008. Detta innebär att vi är tillbaka på 2005 år nivå för försäljningen av små och mellanstora fritidsbåtar.

För att möta denna nya marknadsnivå blir konsekvensen att vi idag, i vår anläggning i Ryd har för avsikt att inleda MBL förhandlingar om att varsla 24 personer om uppsägning. Under varseltiden kommer permittering av ett 30-tal anställda att ske under 6-8 veckor för att stoppa lageruppbyggnad. Både tjänstemän och kollektivanställda är berörda.

Samtidigt med ovanstående marknadsanpassning kommer vi investera i extra marknadsföringsåtgärder för att förstärka vår position i Norden med fokus på att ytterligare utveckla återförsäljarnäten av Ryds båtar i Norge och Finland samt mer fokus på att utveckla eftermarknaden för våra båtar.

Ledningen i Ryds gör bedömningen att åtgärderna ovan är nödvändiga för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft för bolaget.