30 oktober, 2008

Sveaskog räddar hotad skog med EU-bidrag

EU:s miljöfond LIFE+ ger Sveaskog sex miljoner kronor för naturvård i ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Bidraget gör det möjligt för Sveaskog att vidta snabba åtgärder för att rädda ekoparkens hotade skogar. Sveaskog går själv in med 2,5 miljoner kronor. – Det känns fantastiskt roligt, vi jobbade febrilt med ansökan inför förra årsskiftet och efter det har vi väntat och hoppats, säger Mats Larshagen, Sveaskogs handläggare för LIFE+-projektet i ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen.

Ekoparken, som ligger i den inre delen av Mälaren, invigdes 2005 och sedan dess har Sveaskog arbetat med att restaurera gamla hagmarker och lövskogar. Med pengarna från EU öppnas nya möjligheter.

– Vi kommer framför allt att använda dem för att stängsla större betesmarker och ta ut gran som växer in i ädellövskogarna. Dessutom tänker vi satsa stort på information och guidningar för besökare, säger Mats Larshagen.

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är unik genom sina stora lindskogar där mistel klänger i lövverken. Här har också flera sällsynta skalbaggar sin enda förekomst i Sverige. Ekoparken består av 70 öar i Mälaren som är populära utflyktsmål och lockar många besökare.

Projektet kommer att pågå till år 2014 och blir ett samarbete mellan länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala, samt Sveaskog och Upplandsstiftelsen.

Foto:
Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen bifogas. Foto: Marcus Samuelsson.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat med stor miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. Företaget omsätter 7 miljarder kronor och har cirka 730 anställda.

Länk: www.sveaskog.se