20 november, 2008

EU-pengar till Norrköpingsfarleden

Sjöfartsverket och Norrköpings kommun ansökte i somras om investeringsbidrag från EU till farledsförbättringar i inseglingen till Norrköpings hamn. Den 19 november fattades ett positivt bidragsbeslut om EU-finansiering, vilket innebär att Sjöfartsverket och Norrköpings kommun kommer att få 10 procent av investeringssumman i bidrag, det vill säga cirka 30 Mkr.

– Det är glädjande att sjöfarten får ta del av EU-finansiering för infrastruktursatsningar och beslutet visar att projektet har betydelse för transporterna i ett europeiskt perspektiv, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Jan-Olof Selén.

– Att förbättringarna av farleden får ta del av EU-finansiering är positivt då projektet stärker tillväxten och skapar nya arbetstillfällen i Norrköping, säger Mattias Ottosson, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion och sjömansservice.
Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 85 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1300.

Länk: www.sjofartsverket.se