20 november, 2008

Uppslutning bakom Vasaforskning

Statens maritima museer startar nu ett nytt forskningsprojekt med syfte att försöka förstå och stoppa nedbrytningen av Vasas trä. Forskningen sker i samarbete med flera institutioner och finansieras av forskningsrådet Formas, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF), Vetenskapsrådet och innovationsmyndigheten Vinnova.

Forskningsprojektet, En framtid för Vasa, är en uppföljare till det tidigare internationellt erkända forskningsprojektet Bevara Vasa som pågick mellan 2003 och 2006. Då var det larmet om svavelutfällningar på både skeppet och lösa föremål som gav upphov till forskningen. Genom Bevara Vasa fick man svar på många frågor och bland annat mer kunskap om vilka kemiska processer som pågår i Vasas trä. Men forskningen ställde också nya frågor och det är där som En framtid för Vasa tar vid. Forskargruppen ska nu titta närmare på Vasas trä och bland annat söka svar på hur snabb nedbrytningen av träet är och vilka påfrestningar träet tål.

– Vasa kommer någon gång att brytas ned men vi vet inte hur snabbt det går. Vårt jobb är att se till att det går så långsamt som möjligt, säger Magnus Olofsson, chef på Vasaenheten.

Idag är Vasas hälsa stabil och den nya klimatanläggningen som installerats har varit ett effektivt vapen i kampen mot nedbrytningen förklarar Magnus Olofsson.

– Idag finns inget larm om Vasas hälsa. Den nya klimatanläggningen har varit mycket bra. År 2000 for luftfuktigheten upp och ner och kemikalier transporterades ut och in i träet. Men nu är det stabilt. Det ser inte ut som vi haft några nya saltutfällningar under de senaste två åren.

Liksom Vasa var en föregångare när hon började byggas 1626 är forskningen som bedrivs den första i sitt slag och den följs med intresse världen över då den är av allmän relevans för konserveringen av marinarkeologiskt material.

– Det är svårt men fantastiskt spännande. Alla strålkastare är riktade mot oss, säger Magnus Olofsson.

Forskningen kommer att pågå i tre år och sker bland annat i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut (STFI), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Danmarks nationalmuseum. Sammanlagt har sex och en halv miljoner kronor beviljats av forskningsrådet Formas, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF), Vetenskapsrådet och innovationsmyndigheten Vinnova. Dessutom bidrar insamlingsstiftelsen Bevara Vasa med en och en halv miljoner kronor och Statens maritima museer med två och en halv miljoner.

Statens maritima museer arbetar för bevarandet av det maritima kulturarvet. Vi driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Utanför museerna verkar vi i en rad nationella och internationella projekt inom marinarkeologi, kulturmiljöfrågor och maritima nätverk.
www.maritima.se

Foto: Åke E:son Lindman.