27 november, 2008

Miljövänlig segelbåt för serieproduktion

Det spanska företaget Ronautica Yachts & Renewables har lanserat sin första miljöbåt under namnet 340 ECO boat. Premiären skedde på Barcelonas internationella båtmässa. 340 ECO, som ska serietillverkas, har en elektrisk motor som i huvudsak får sin kraft från förnyelsebara energikällor.

Barcelona Boats Show har drabbats av den ekonomiska tillbakagången på samma sätt som många andra publika båtmässor. RO 340 ECO kom dock i centrum på mässan tack vare sitt miljökoncept. Båten drog flest besökae av alla utställda båtar på mässan.Den fick också stor uppmärksamhet i media.

RO 340 ECO innehåller många idéer somhar tagis fram av företaget Ronautica’s Forsknings oc utvecklingsenhet. De ville skapa en båt med en hög teknologisk nivå som följer marknadens behov och önskemål. Den skulle också vara enkel att underhålla.

En segelbåt är som bekant miljövänlig redan från början, men RO 340 ECO sägs vara ännu mer miljövänlig och säker. Bland annat för att den får sin energi från tre rena energikällor för att ladda batterierna ombord; solen, vinden och havet. Dessutom kan den snabbladdas med koppling i land.

Båtens ekonomiska fördelar är bland annat att den trots sin avancerade teknologi inte är dyrare än motsvarande båtar. Underhåll och bränsle behövs nästan inte. Säkerheten kommer av att motorn stoppar direkt vid en nödsituation om till exempel en besättningsman faller över bord.

Företaget Ronáutica, som bygger denna båt, håller på att etablera sig på olika marknader i hela världen.

Länk: www.ronautica.com