28 november, 2008

Vill utveckla ett marint center på Muskö

Regeringen måste öppna upp berganläggningen på Muskö för civil verksamhet. Det kräver Nynäshamn och Haninge kommuner tillsammans med Kockums och Muskövarvet. Gemensamt vill de göra Musköanläggningen till ett centrum för marin utveckling i stockholmsregionen. Närheten till Stockholm-Nynäshamns nya hamn i Norvik gör att området erbjuder fantastiska möjligheter för etableringar av fler företag.

Haninge och Nynäshamns kommuner agerar gemensamt med Kockums och Muskövarvet för att ta tillvara de stora möjligheter som finns i Musköanläggningen och Muskös närhet till Norvik. Kommunerna kommer att uppvakta regeringen med krav för att hinder för tillväxten på Muskö undanröjs.

– Det är en väldigt spännande utveckling. Muskö har legat dolt under årtionden. Successivt öppnas nu området och därmed även möjligheterna för näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande i Haninge Gilbert de Wendel (m).

– Musköanläggningen måste öppnas upp för civil verksamhet och i stället för statlig hyressättning med höga hyror kräver vi rimliga hyresvillkor med bibehållen service för att fler arbetstillfällen ska skapas, säger kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn Ilija Batljan (s).

Stockholms hamnar flyttar till Norvik i Nynäshamn och Kockums och Muskövarvet har flyttat in i delar av Muskö örlogshamn. Ytor i och utanför berganläggningen kan ta fler företag och erbjuder fantastiska möjligheter.

– Nu arbetar vi i de berörda kommunerna gemensamt med företagen för att ta tillvara och skapa storstockholms marina center. Här i området med både Norvik och Muskö finns förutsättningarna, kunskapen och erfarenheten, säger Gilbert de Wendel (m).