17 december, 2008

Ny långresa för Ostindiefararen på gång

Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC) har beslutat att senarelägga en ny långresa för Ostindiefararen Götheborg. I stället väljer SOIC att planera för en ny expedition i närområdet sommaren 2009. Enligt planeringen skulle Ostindiefararen Götheborg kasta loss för en ny långresa med ungefärlig avgång i mars/april år 2009. Målsättningen var att gå via USA till världsutställningen i Shanghai år 2010. På grund av det ekonomiska läget i näringslivet väljer SOIC istället att planera för en expedition i närområdet sommaren 2009.

– I dagsläget vet vi inte om skeppet kommer att representera Sverige vid världsutställningen i Shanghai. Skeppet är ett oerhört kraftfullt marknadsföringsverktyg, men det krävs att regeringen och näringslivet vill använda sig av det, säger SOIC:s VD Rikard Thornander.

Sommaren 2008 gjorde skeppet en lyckad expedition i Östersjön. Nu tittar man på hur en expedition i närområdet skulle kunna se ut. Bland alternativen finns att knyta an till Sveriges ordförandeskap i EU år 2009.

Länk: www.soic.se