17 december, 2008

Det Levande Sjökortet byter ägare

Sjöfartsverket har beslutat att överlåta produkten Det Levande Sjökortet till T-Kartor Sweden AB. T-Kartor har under ett antal år bistått Sjöfartsverket med teknisk support och utveckling av produkten. Från och med den 15 december 2008 övertar T-Kartor ansvaret för produkten och supporten och Sjöfartsverket kommer i fortsättningen endast att leverera sjökortsdata.

T-Kartor Sweden AB är ett Svenskt privatägt företag som funnits sedan 1985 med huvudkontor i Kristianstad. Företagsgruppen finns representerad i 5 länder, med kunder i mer är 20 länder. Inom T-Kartor arbetar ca 120 personer. T-kartors huvudinriktning är att producera information/kartor, utveckla mjukvara, applikationer och Web lösningar relaterat till geografisk eller sjögeografisk information.

Säker sjöfart för människa och miljö.
Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion och sjömansservice.
Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 85 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1300.