3 februari, 2009

Alltfler fritidsbåtar drabbas av motorproblem till sjöss

Dåligt underhåll gör att alltfler fritidsbåtar får motorproblem till sjöss. I några fall leder det till allvarliga incidenter. Det visar en färsk rapport från Sjöassistans. Sedan 2004 har antalet fritidsbåtar med motorproblem ökat med 56 procent, till 519 fall 2008.

– Det är femte året i rad som vi kan konstatera en ökning av antalet fritidsbåtar med motorproblem till sjöss. Och det beror inte på sämre motorer utan på att underhållet fallerar, säger Jens Johansson VD på Sjöassistans.

Han pekar på enkla åtgärder som fritidsskepparen själv kan genomföra för att undanröja problemet, till exempel rengöring och översyn av bränslesystemet inför varje säsong.

Sjöassistans har byggt ut sitt nätverk med fler båtmekaniker, varv och marinor för att bistå fritidsskepparna. Vidare har operatörerna genomgått motorutbildning och båtägarna informeras kontinuerligt om den utökade assistansen.

– Vi löser idag sex av tio motorproblem ute till sjöss över telefon eller vhf. För något år sedan var den siffran två av tio. I förlängningen innebär det att allvarliga incidenter minskar då fler båtägare kan fortsätta för egen maskin och därmed slippa ligga och driva med påföljden att det blir ett sjöräddningsfall, säger Jens Johansson.

Sjöassistans samarbetar i Sverige med cirka 650 yrkesverksamma skeppare, 435 båtmekaniker och cirka 120 varv/marinor. Sjöassistans samverkar med Norge, Danmark och Finland. Årligen svarar man på cirka 25 000 samtal och handlägger cirka 1 300 fall. Sjöassistans ingår i Viamarekoncernen.

Länk: www.sjoassistans.se