4 februari, 2009

Fler omkomna i sjöolyckor

38 personer omkom eller saknas efter sjöräddningslarm under 2008. Det är 16 flera än 2007. Det visar den preliminära statistiken för Sjöfartsverkets ansvarsområde (hela svenska kusten inklusive internationellt vatten och insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren).

Det är, trots den siffermässigt stora skillnaden, omöjligt att tala om några trender eftersom antalet förolyckade/saknade år efter år under mycket lång tid har funnits i intervallet mellan 25 och 40. Noterbart är att det finns tre kvinnor bland de omkomna/saknade, vilket åter visar på att det är männen som dominerar bland olycksoffren.

Under hela 2008 registrerades 1037 sjöräddningsfall, vilket är 250 färre än 2007. Ett larm till sjöräddningen registreras som sjöräddningsfall om det uppfyller något av kriterierna nöd, beredskap eller ovisshet. De flesta sjöräddningsfallen (715) har gällt fritidsbåtar. Övriga fall har bland annat gällt sjuktransporter från fartyg, larm om isolyckor, badolyckor och brohopp.

Vid nästan alla sjöräddningslarm deltar sjögående eller flygande enheter vid eftersökning och räddning. Under 2008 deltog sammanlagt 1691 enheter varav 265 flygande (räddnings- och ambulanshelikoptrar samt spaningsflyg).

Målen som är uppställda för sjöräddningen är att man ska kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av samtliga fall på nationellt vatten och inom 90 minuter på internationellt vatten som ingår i svensk sjöräddningsregion. Målet för nationellt vatten uppnåddes i 94 procent av fallen och till 91 procent på internationellt vatten.

Bilden: Sjöräddningssällskapets RescueRunner är ett av de effektivaste sätten att rädda människor som fallit i vattnet. Foto: Båtliv.

Kommentarer

Lena Johansson 10:11:41 2009-02-05

Som vanligt är det Sjöräddningssällskapets reklamfolk som skickat ut pr-material. Stämmer inte med verkligheten utan syftar bara till att skrämma båtfolket i Sverige så de skall skänka mer pengar till en samling rika gubbars leksaker. Heder åt Kryssarklubbens tidning På Kryss som vågar ifrågasätta. När får vi se samma rakryggade hållning från Båtliv?

Båtliv 11:39:48 2009-02-06

Tack för kommentaren. Underlaget kommer från Sjöfartsverket, inte SSRS. Det är den officiella statistiken för sjöräddningen i Sverige.
Båtlivs redaktion