3 februari, 2009

25 % fler fritidsbåtar på Dalslands kanal 2008

Det står helt klart att de senaste årens trafikökningar på Dalslands kanal inte är en dagslända. Bortsett från ”regnsommaren” 2007 har trafiken ökat kraftigt flera år i rad. Och seglationssäsongen 2008 blev inget undantag – antalet slussande fritidsbåtar ökade med nästan 25 %.

Pressrelease:

– Det är en remarkabel utveckling och vi är väldigt glada för den. Under flera år har kanalbolaget jobbat målmedvetet med att utveckla service och miljö, säger Kanaldirektör Benny Ruus. Vi ser med tydlighet att detta arbete givit resultat. Våra besökare är mycket nöjda och detta rykte sprider sig.

Vad är det då som gör Dalslands kanal blivit så populär? Frågar man gästerna själva svarar de så här: Man slipper västkustens trängsel och hets – Dalslands kanal är en rofylld och stilla upplevelse. Naturen och miljön – Många upplever det genuina båtlivet inte minst de lugna
Naturhamnarna. Det är billigt – Avgifter för slussning och gästhamnar är mycket rimliga. Dessutom är det billigare att bunkra bränsle, handla mat eller gå ut och äta. Spänningen med att slussa och omväxlingen – Det är en så annorlunda upplevelse, idylliska slusstationer och trevliga slussvakter.

Nu förbereder kanalbolaget för en ny seglationssäsong. Två slussportar repareras och en servicebyggnad för personalen skall nybyggas. Dessutom kommer manöverfunktionen vid några slusstationer att ses över.

– Den 10 juni är det dags igen, då ”slår vi upp portarna” för alla kanaltrafikanter och besökande. Om bara vädret står sig bi räknar vi med en fortsättning på de senaste årens utveckling, dvs. liv och rörelse utmed Dalslands kanal och mycket gemyt vid slusstationerna, avslutar Benny Ruus.

Dalslands kanal får ny hemsida
Lagom till båtmässans öppnande i Göteborg öppnar Dalslands Kanal AB också sin nya hemsida.
– Den är verkligen efterlängtad säger kanaldirektör Benny Ruus i en kommentar. Vi har jobbat intensivt med den de senaste två månaderna. Och nu är den färdig, nästan… De utländska språkversionerna återstår visserligen, där får man nöja sig med de gamla ett tag till och en del bilder kommer att kompletteras under sommaren.

Kanalbolaget ser hemsidan som ett strategiskt marknadsföringsredskap. Man har märkt en kraftig ökning av besöken de senaste åren. Därför kommer sidan att utvecklas och marknadsföras under 2009 och 2010.

————————————————————

Katalysator för Västsvensk turismindustri
2003 gjorde Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Dalslands Kanal AB en undersökning där man studerade turismens ekonomiska betydelse i Dalsland och sydvästra Värmland. Man konstaterade då att kanalturismen omsatte 55 miljoner kronor i regionen eller ca 20 % av den totala turismomsättningen. Av antalet övernattningar svarade kanalturismen för ca 22 %. Sett i det perspektivet är kanalens samlade arbete oerhört viktigt i den allt mer betydelsefulla turistnäringen. Betydelsen att vårda ett kulturarv är svårare att sätta kronor och ören på. Men det står mycket klart idag att frågor som har kulturhistoriska kopplingar eller berör vårt kulturarv värderas allt högre.

Kortfakta om Dalslands kanal:
Byggd 1864-1868 av den legendariske friherren och kanalingenjören Nils Ericson,
Antal slussar 31
Längd 253 km
Kanalmått:
Längd för båt 22,75 m
Bredd 4,05 m
Djupgående 1,80 m
Segelfri höjd 17 m till Lennartsfors, därefter 15 m.
Fartbegränsning I farleder 5 knop, i sjöar fri fart.

Länk: www.dalslandskanal.se