5 februari, 2009

Göta kanal satsar inför säsongen 2009

Göta kanalbolag satsar på servicen för båtgästerna till årets kanalsäsong. Två nya sjömackar invigs och gästhamnen i Söderköping får ny bred ”promenadbrygga”. Kanalfararna får en egen SkepparGuide med all information man behöver inför kanalresan. Och sist men inte minst, utökar Göta kanalbolag sin populära slusskurs, som innehåller både teori och praktik.

Det senaste årets nedläggning av mackar över hela landet har även drabbat båtlivet längs Göta kanal. För att möta det behov som finns gör Göta kanalbolag egna investeringar för att ersätta de mackar som lagts ner längs Göta kanal.

I Karlsborg gästhamn vid Vättern anlägger Göta kanalbolag en ny sjömack i kanalhamnen. Här kan båtarna tanka diesel, bensin och miljöbränslet alkylatbensin. I Motala ersätter Göta kanalbolag den nerlagda macken med en modern sjömack, som tillhandahåller diesel, bensin och alkylatbensin.

Sjömacken placeras vid gästhamnen Motala Verkstad innanför Motala sluss. Utöver de nya sjömackarna finns dieseltankning vid kaj i Sjötorp, Mem och Norsholm.

Populär slusskurs utökas
Göta kanalbolags praktiska slusskurs, som arrangeras tillsammans med Medborgarskolan, blev omgående mycket efterfrågad. I år utökas därför antalet kurstillfällen till fyra och kursen erbjuds på ytterligare en ort. Följande kurstillfällen ges:

Plats: Bergs slussar (utanför Linköping): 13 och 16 maj

Plats: Sjötorp (vid Vänern): 12 och 17 maj

Erfaren personal från Göta kanalbolag ger deltagarna teoretisk kunskap i slussandets konst, men framför allt får deltagarna själva prova på hur det känns att hantera en båt i slussen, lägga tamparna rätt och genomföra en slussning.

Ny SkepparGuide
Göta kanalbolag samlar all information för båtfarare i en ny trycksak: Göta kanal SkepparGuide. Här kan kanalskepparen enkelt hitta information om öppettider, priser, slussning, gästhamnar och andra tips och råd inför sin kanalresa.

SkepparGuiden kan beställas på www.gotakanal.se, där den också kommer att finnas som bläddringsbar pdf direkt på skärmen.

Kanalhamnen i Söderköping
Söderköping är en av de mest populära gästhamnarna längs Göta kanal med många besökande turister. Den 165 meter långa gästbryggan breddas med 1,5 meter för att skapa en bra promenadmiljö i hamnen, en ”riktig Smögenbrygga”. Längs den motsatta kanalbanken i gästhamnen muddras cirka 250 meter, träd tas ner och ny kantskoning läggs. Allt för att ge bättre utrymme åt allt större båtar.

Öppettider och priser 2009
Göta kanal är öppen från 1 maj till 27 september 2009. Under högsäsongen, som är från den 8 juni till den 23 augusti, dagligen, övrig tid efter förbeställning. Priset för att gå hela Göta kanal mellan Mem och Sjötorp är för en båt mellan 9 och 12 meter 5.300 kronor. Göta kanals 20 gästhamnar ingår i priset med upp till 5 fria dygn per hamn inklusive tillgång till gästhamnsservice och el.

Ta båten till upplevelserna längs kanalen…
– Eric Nordevall II sjösätts den 6 juni i Forsvik och bogseras över Vättern till Motala för isättning av ångmaskinen, som är byggd på Motala Verkstad. Då har rekonstruktionen av det unika kanalfartyget från 1836 tagit ytterligare ett stort steg mot fullbordande.

Fri fart på Göta kanal
Den klassiska fartshowen och nostalgiska kanalracet har blivit en publikdragare av stora mått vid Museihuset i Ljung, www.museihuset.se
– Segeltävlingen ”Vättern kors och tvärs” med start i Motala 28 juli och målgång i Karlsborg 31 juli.

Länk: www.gotakanal.se