11 februari, 2009

Promarina tar över hamnar i Strängnäs och Mariefred

Promarina Management AB tar genom ett arrende över de kommunala fritidsbåtplatserna i Strängnäs och Mariefred. Även driften av gästhamnarna i de båda städerna ingår i avtalet. – Vi planerar att redan till årets säsong utvidga gästhamnen i Mariefred med ytterligare 100-150 platser, säger Mats Bylund, VD för Promarina Management AB.

Pressrelease:

I Mariefred, där åtagandet omfattas av cirka 350 båtplatser, finns också ambitionen att utveckla hamnens kringfunktioner tillsammans med kommunen och de befintliga aktörer som är etablerade runt hamnen. Den nuvarande hamnplanen ska göras om till ett välkomnande område med ett utbud av attraktioner som matställen, caféer och mindre butiker som knyter ihop staden med vattnet.

I Strängnäs, med totalt cirka 250 fritidsbåtplatser, planeras det att till säsongen 2010 bygga om Västervikens Småbåtshamn till en modern högklassig hamn med fullt serviceutbud på bryggorna. Där finns också goda möjligheter att utveckla funktioner runt hamnen, i samarbete med kommunen, för att öka attraktiviteten hos hamnen under en längre säsong, såsom utökade handelsmöjligheter mm.

– Vi strävar hela tiden efter en hög servicegrad i hamnarna, vilket syns genom att det alltid finns hamnvakter på bryggorna i gästhamnarna under dagtid. Vi samarbetar också med lokala aktörer vad gäller service och reparationer för att lösa både akut och planerad service på ett för kunden bästa sätt, säger Mats Bylund.

Han vill också lyfta fram Promarinas miljöarbete. Ambitionen är att få den internationella miljöutmärkelsen Blå Flagg som tilldelas de hamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation.

– Vi har även ett pågående samarbete med Håll Sverige Rent för att ytterligare utveckla vårt miljöarbete, säger Mats Bylund.

Promarina driver och utvecklar hamnar. Företaget vill skapa framtidens marinor med en inriktning och kvalitet som morgondagens båtägare önskar. Promarina erbjuder ett fullservicekoncept för båtägare där de förutom båtplats också kan välja allt från traditionell vinterförvaring till att få kylskåpet fyllt inför helgens utflykt. Promarina Management AB är en del av Viamaregruppen.