11 februari, 2009

TG Alfa och Finn Flyer 36 vinnare i Helsingfors

Även på årets båtmässa i Helsingfors har Mässans motorbåt och Mässans segelbåt valts. Motorbåtstiteln tillföll TG Alfa. Bland segelbåtarna var domarnas val enhälligt, Finn Flyer 36. Det var nu för elfte gången som mässans båtar utsågs.

Pressrelease:

TG Alfa är en välkonstruerad passbåt, byggd med omsorg och av utmärkta material för att utan kompromisser motsvara sitt syfte. Domarna berömde den överskådliga, personbilsmässiga förarplatsen, de utmärkta stuvningsutrymmena, sitsarna av ny typ med stöd för korsryggen samt de breda dörrarna. Ombordstigningen bedömdes vara lätt. I motorbåtskategorin deltog 21 båtar och av dem hade 7 tagits till final.

I segelbåtskategorin var domarna eniga om årets vinnare, Finn Flyer 36, en utpräglad kappseglingsbåt. Vinnaren är en sportig helhet som ändå är helt beboelig. Utrymmesdispositionen är konventionell, men stor omsorg har lagts ned på finslipning av detaljerna. Däckslayouten är ändamålsenlig, båten är tekniskt avancerad och en superb seglare. Bland segelbåtarna var 10 deltagare anmälda, och av dem gick 5 till final.

Till syftena med hederspriset Mässans motorbåt och Mässans segelbåt hör att hjälpa båtbranschen framåt och att ge erkänsla för förtjänstfull produktutveckling bland aktörerna i branschen. Vandringsprisen i tävlingen har donerats av Vator Oy och Nyländska Jaktklubben NJK.

Domarna som avgjorde tävlingen var Markku Hentinen, specialforskare vid VTT, Ari Inkinen, chefredaktör för tidskriften Vene, chefredaktör Vesa Leppä från tidskriften Kippari, överinspektör Kimmo Patrakka på Sjöfartsverket, chefredaktör Jan Sjölund från tidskriften Venemestari samt Kari Wilén, chefredaktör för Frisk Bris.

I det slutliga valet granskade rådet bl.a. följande:
• hur väl båten uppfyller sitt syfte
• båtens design, både utseendemässigt och inombords
• konstruktions- och utrymmesdispositionsidéer och särskilt nya lösningar i detta avseende
• pris-kvalitetsförhållandet
• båtens egenskaper, särskilt sjöduglighet och trygghet
• nyhetsvärdet

De vinnande båtarna visas på Vene 09 Båt i Helsingfors Mässcentrum fram till söndagen 15.2.2009 kl. 17. TG Alfa finns i monter 6c5 och Finn Flyer 36 i monter 1b17.

Mässans motorbåtar 1999 – 2008
2008 Paragon 25
2007 Nimbus 30 Nova S
2006 Marino Cobra
2005 Finnmaster 31
2004 Masmar 33
2003 Terhi Vario
2002 Buster Magnum
2001 Finnmaster 5700 WA
2000 Targa 30
1999 Aquador 25 WA

Mässans segelbåtar 1999 – 2008
2008 Dehler 34
2007 Elan 340
2006 Dufour 365
2005 Maestro 40
2004 Dufour 34
2003 Finngulf 33
2002 Finngulf 41
2001 Eurofinn 34
2000 Finngulf 28e
1999 Tempo

Länk: www.venemessut.fi