18 mars, 2009

Politiker positiva till ökat anslag för friluftsliv

Sex av de sju riksdagspolitikerna på Svenskt Friluftslivs politikerdebatt säger att de är positiva till en höjning av det statliga anslaget för friluftsorganisationerna. Alla politikerna är också villiga att ge Svenskt Friluftsliv i uppdrag att fördela pengarna.

På Vildmarksmässan höll Svenskt Friluftsliv politikerdebatt med alla sju riksdagspartier representerade. Partierna är överens om att friluftslivet kopplat till folkhälsa och naturkunskap är viktigt, frågan är bara hur det ska finansieras och partierna ser olika lösningar.

Anders Ygeman (s) säger att friluftsorganisationerna behöver en stabil grundfinansiering medan Lennart Pettersson (c) menar att de ideella organisationerna behöver lära sig att ta hand om EU pengar. Anita Brodén (fp) vill se en helhet i idrottspropositionen där det nu finns öppningar för friluftslivet och Tina Ehn (mp) föreslår en utredning om fördelningen.

– Vi är väldigt glada över att politikerna är överens om att anslagen behöver höjas och vi hoppas få se detta i budgetpropositionen inom kort. Grundfinansieringen är oerhört viktig för att friluftsorganisationerna ska fortsätta sin verksamhet som innebär att människor håller sig friska och får kunskap om allemansrätten. Tar vi inte ett ansvar för att öka anslaget till friluftsorganisationerna kommer de snart att vara på fallrepet, säger Stefan Nyström, vice ordförande Svenskt Friluftsliv och moderator för paneldebatten.

Läs mer www.merfriluftsliv.nu