9 april, 2009

SweLYS blir SRS – nya regler för kappsegling

SweLYS kommer under 2009 att innehålla en rad förändringar, med syfte att göra det enklare för seglare och arrangörer. På sikt kommer dessa förändringar att bli så stora att man även väljer att göra en namnändring för att inte skapa förväxling med det gamla LYS-systemet. Svenskt Respitsystem, SRS, kommer att finnas med som del i namnet.

– LYS-systemets grundprinciper var bra, men klassreglerna hade genom åren blivit mycket komplicerade med många undantag och korsreferenser samt tillägg och avdrag till respittalet. De nya klassreglerna som nu införs är resultatet av en total genomgång av regelverket och vi är övertygade om att seglare och arrangörer kommer att uppskatta förändringarna, säger Jan Dejmo, ordförande i Svenska Seglarförbundets Tekniska kommitté.

Det finns flera skäl för namnbytet, men det viktigaste är kanske att markera att det är fråga om en stor revision och att det därför finns goda skäl för seglare och arrangörer att ta informera sig om de nya klassreglerna.

För att göra det enklare för framförallt arrangörerna har det rensats ordentligt bland möjliga avdrag. Det enda avdraget som finns kvar i det nya systemet är möjligheten för en arrangör att tillåta ett spinnacker-/gennackeravdrag. 0,03 om man inte använder spinn-/gennaker. Detta ska då anges i inbjudan och seglingsföreskrifter. Arrangören kan också ange en tidsgräns för sådan anmälan.

I det gamla systemet delade man upp båtarna i två kategorier; standardbåtar (med i LYS-tabellen) och mätbrevsbåtar. I det nya systemet tillkommer en kategori, klassbåtar.

• Standardbåtar är sådana båtar som ska överensstämma med en båttyp dokumenterat i ett SweLYS/SRS-båtdatablad.

• Klassbåtar är sådana båtar som ska överensstämmer med en båttyps klassregler. Inriktningen är att båttypens klassregler i övrigt ska påverkas så lite som möjligt av SRS.

• Mätbrevsbåtar är sådana båtar som ska överensstämma med sitt SweLYS/SRSmätbrev.

För att göra det enklare för den som seglar har varje kategori av dessa fått sin egen klassregel. Allt som gäller en kategori av båtar presenteras därmed utan undantag och korsreferenser och det blir lättare att läsa.

Sportbåtarna har tidigare legat i en egen kategori. För att förtydliga att de är en del av den övriga seglingen har man i SweLYS/ SRS 2009 gjort en ny fördelning där man delat upp sportbåtskategorin på jollar och kölbåtar. Båttyperna är från och med 2009 kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar.

Länk: www.ssf.se

Bilden:
Från Swedish Match Cup 2008. Foto: Dan Ljungsvik.