24 april, 2009

27% ner för Volvo det första kvartalet

AB Volvo har det riktigt kämpigt. Under årets första kvartal sjönk nettoomsättningen med 27% till 56,1 Mdr kr. Med hänsyn till valutaförändringarna sjönk nettoomsättningen med över 40%.

• Det första kvartalet uppgick rörelseresultatet till -4 528 Mkr (6 487)

• Under det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen -15,7 Mdr kr (-3,3) huvudsakligen som en effekt av att leverantörsskulderna minskade med 16,6 Mdr kr

• Ny finansiering på cirka 30 Mdr kr säkerställd, vilket medför fortsatt god likviditetsställning

”Under det första kvartalet försvagades efterfrågan kraftigt på samtliga marknader. Det ekonomiska klimatet var mycket kärvt på koncernens huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Asien. Justerat för förändrade valutakurser sjönk försäljningen med över 40% till 56 miljarder kronor i ett historiskt svagt kvartal. Jag är dock fortsatt optimistisk om Volvokoncernens framtidsmöjligheter – vi har de produkter som kunderna vill ha, vilket avspeglas av fortsatt höga marknadsandelar, och vi verkar i branscher som präglas av långsiktig tillväxt.” Leif Johansson, VD och koncernchef.