28 april, 2009

Kurs i besvärjelsekonst nyhet på Birka

Nu startar säsongen för vikingastaden Birka och en av nyheterna för året är helgkurser i vikingatida hantverk. Kurserna är öppna för allmänheten och behandlar urgamla seder och kunskaper som var självklara under vikingatiden men som idag i stort sett fallit i glömska.

– Vi har märkt av ett stort intresse för det vikingatida hantverket hos våra besökare och vet att många själva vill lära sig mer om till exempel fornnodisk besvärjelsekonst, eldtillverkning och växtfärgning. Nu finns chansen att göra det i vår unika historiska miljö, säger Peder Ling, platschef för Strömma Kanalbolagets Birkasatsning.

Hantverkskurserna pågår i två dagar på ön Björkö i Mälaren, och för den som önskar ingår övernattning i de rekonstruerade husen i det vikingatida stadskvarteret. Deltagarna får även tid att ströva runt på Björkö och blir guidade mellan fornminnen i kulturlandskapet.

I kursen fornnordisk besvärjelsekonst får kursdeltagarna kunskaper som tidigare var belagda med dödsstraff i Sverige. Den fornordiska besvärjelsekonsten är runbaserad och är en av de kraftfullaste företeelserna inom hednisk magi. Kursdeltagarna får lära sig att använda rúnar (”runor”) och stafi (”stavar”) och det muntliga framförandet av lióđ (”trolldomssånger”) och galdr (”galdrar/besvärjelser”).

Bland sommarens kurser finns också nålbindning, som är en vikingatida form av virkning. Med nålbindningstekniken tillverkas allt från mössor och strumpor till fiskenät. Även fiskskinnsgarvning finns med i kursutbudet. Här får deltagarna lära sig grunderna i olika garvningsmetoder och att sy egna alster av de färdiggarvade fiskskinnen. De övriga kurserna är smide, eldtillverkning, växtfärgning och korgflätning.

– Det känns oerhört roligt att föra vidare hantverk som annars går förlorade för alltid. Hantverkarna som leder kurserna är verkligt kunniga och är vill inget hellre än att dela med sig av sina specialkunskaper, säger Peder Ling

Schema för sommarens kurser:
9-10 maj Nålbindning
16-17 maj Fornodisk besvärjelsekonst
30-31 maj Fiskskinnsgarvning
6-7 juni Smide
13-15 juni Eldtilverkning och växtfärgning under vikingatid
22-23 augusti Smyckessmide och Nålbindning
29-30 augusti Korgflätning
5-6 september Fornnodisk besvärjelsekonst

Länk: www.stromma.nu